Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul yöneticilerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre bir kurumda dört yıl görev yapan yöneticinin görevi sona erer ve yeniden görevlendirilir. Şayet yeterli puana sahipse aynı kurumda 2. defa dört yıllığına görevlendirilebilir. Ancak puan sistemi daha çok yöneticilikte ve öğretmenlikte geçen meslek kıdemini esas aldığı için, gençlerin aynı kurumda ikinci defa görev yapması çok zor. Hele de görev yaptığı kurum il ya da ilçe merkezindeyse neredeyse imkansız gibidir. Yani anlayacağınız yaşını başını almış bir yöneticiyseniz görev yaptığınız okulda ikinci defa yeniden görevlendirilebilirsiniz. Yok görev yaptığınız okulu beğenmiyorsanız dilediğiniz, beğendiğiniz okulda görev alabilirsiniz. Şayet genç bir okul yöneticisi iseniz il haritasından kendinize yer beğenirsiniz. Bu durum tecrübeyle sabit olmuştur.
Okul yöneticilerinin yeniden görevlendirilmesi konusu, uygulamadan doğan olumsuzluklara göre yeniden düzenlenmelidir. Rotasyon başarılı yöneticilere ödül, başarısız yöneticilere ceza, ya da il içi tayin olmayıp, kurumlarda uzun süre görev yapmaktan kaynaklanan olumsuzluklara karşı düşünülmüş bir tedbirdir. Ancak uygulama özellikle genç okul yöneticileri için kabusa dönüştü. Esas amaç da maalesef unutuldu. Zira rotasyonun amacı, aynı eğitim kurumunda yıllarca görev yapan öğretmen ve öğrencilerin zamanla kurumda oluşturdukları hegomanyayı kırmak, yeni gelişme ve uygulamalara uyum sağlayamayan, teamül halini almış, kemikleşmiş yapıyı esnetmek ve kurumlarda yeni kan ve yeni heyecan oluşturmaktı. Ancak gelen tepkiler üzerine öğretmen rotasyonundan geri adım atıldı. Yöneticilerde uygulanmaya başlandı. Fakat getirilen puanlama sistemi özellikle genç yöneticilerin kabusu oldu.
Puanlama sistemi yalnızca ilk atama ve yer değiştirme yoluyla atamalar için söz konusu olmalıdır. Esasında amacı okul değişikliği olan yönetici rotasyonu, getirilen puanlama sistemiyle il içi tayin gibi uygulanmaya başlandı. Yapılması gereken yöneticileri, gerekirse öğretmenleri, görev yaptığı eğitim bölgesinden başlayarak, il ve ilçe mücavir alanları içinde, en yakın kurumlar arasında yer değişikliğine tabi tutmak iken, rotasyon kıdemli idareciler için merkeze tayin alma, genç idareciler için de resmen sürgüne dönüştü. Sanırım bu ve benzer nedenlerle proje okullarında rotasyon iki yıldır ertelenmektedir.  Ancak diğer okullarda neye mal olursa olsun rotasyon uygulanmaktadır. Yeniden görevlendirmenin bazı okullarda ertelenip, diğerlerinde uygulanmasının ne derece doğru olduğunu yetkililerin takdirine bırakıyoruz. Bizim amacımız yapılanı sorgulama olmayıp,  öğretmenlerin görüşlerine değer veren ve bu amaçla her fırsatta öğretmen odalarında öğretmenlerle bir araya gelen sayın bakanımıza yönetici ve ileride uygulanabilecek olan öğretmen rotasyon uygulamasıyla ilgili teklif ve önerilerde bulunmaktır.
Teklif ve öneriler:
1
- Öncelikli olarak daha sağlıklı bir sistem geliştirmek için bu yıl yapılacak olan (2024 yılı) yönetici yer değiştirmeleri, proje okullarında yapıldığı gibi, bir yıl ertelenmelidir.
2- Madem ki aynı kurumda ikinci defa görevlendirme yapılabiliyor o halde rotasyonda 4+4 uygulaması kaldırılıp, bir eğitim kurumunda 8 yılını tamamlayan tüm yöneticiler rotasyona tabi tutulmalıdır. Rotasyonun anlamına uygun bir şekilde aynı kurumda ikinci defa görevlendirme yapılmamalıdır.
3- Rotasyon uygulaması, ilkokul yöneticileri ilkokullara, ortaokul yöneticileri ortaokullara, lise yöneticileri de liselere olacak şekilde aynı tür okullar arasında yapılmalıdır. Böylece bazı branşların joker gibi hareket etmesi önlenmeli, ya da yöneticilik profesyonel bir alan olarak tasarlanıp her yönetici her okulda görev alabilmelidir.
4- Rotasyondan kaynaklanan mağduriyetleri önlemek için yönetici rotasyonunun, yöneticilerin görev yaptıkları eğitim bölgesinden başlayarak, yakından uzağa doğru, mücavir alanla sınırlı olacak şekilde, yeniden planlanması gerekmektedir.
İdris İspiroğlu