"Her imtihan bir imkan,
Her imkan bir imtihandır."
Bunu bilen kişi gelen musibetin altında ezilmek ya da gelmemiş belalar için kuruntuya kapılmak yerine "Nasılsın?" diye sorana dahi "İnanan kişi her hal ve şartta iyidir." diye karşılık verir.
Bu hadis-i şerif müminin bütün hayatını düzenlemeye yeter aslında.
Düştüm demez, doğru yürümeyi öğrendim der. Kaybettim yerine en azından yollardan biririnin yanlış olduğunu artık biliyorum der. Hakkımı yediler diye sızlanmak zaman kaybı; zulmeden ben olmadığıma şükürler olsun der, yoluna devam eder.
Güçlenmenin, tecrübe edinmenin, iradesini ve sabrını geliştirmenin lezzetini yaşar ve hamdeder. Dövünmeye, hayıflanmaya, korkmaya, kafada acı sonlar yazmaya gereksinim duymaz. Çünkü elinden geleni yaptıktan sonra, tedbirlerin ehemmiyetini bir kenara bırakıp sadece Rabbine güvenmeyi bilmiştir.
Kulun kıvamı da burada belli olur. Ne buyurmuş İmam-ı Gazali Hazretleri:
"Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir."
Böyle güzel takva reçetelerimiz dururken karamsarlığın ve kötümserliğin ilacını buldum desem yan etkilerini soracak olan insanlar var. Sistemin elbirliği ile onların zararına çalışıyor olduğunu zannetmeleri ne garip değil mi?
Olumsuzlukların tahminini o güne kadar kimseye kaptırmamış, öngördükleri olay vuku bulduğunda da "Ben demiştim" demekten adeta keyif almış insanlar bunlar. Zihninde devamlı umutsuzluk çanları çalan vesvesesinden kurtulsa çözüme odaklanabilecek ama hak getire...
Güçsüz bir düşmanı ellerimizle besleyerek olduğundan daha etkili hale getirmek bizim kabahatimiz. Oysa bir ayet, bir hadis, ciltler dolusu nasihat, cepler dolusu pusula demek. Tek başımıza güç yetirebileceğimizi de kim söyledi? Bilakis, sana bir vesvese geldiğinde hemen Rabbini an, O'na sığın dedi Kur'an.
Çünkü duyamayacağımız kadar düşük bir fısıltıyla gelenden, ancak tüm sesleri işiten ve bilene istiaze etmekle korunabiliriz.
O halde niyet ediyorum bundan böyle imtihanlarımı imkan olarak görmeye, takıldığım yerde ise var gücüyle buna engel olmaya çalışan tüm kısık seslerin tek hakimi olan Rabbime yönelmeye.