İnsanı, diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerinden biri de okumaktır. Okuduğumuz kitap, dergi, gazete gibi şeylerle birçok konu hakkında bilgi sahibi oluruz. Belki teknolojik ve diğer alanlardaki buluşların ve gelişmelerin temelinde de okuma kültürü vardır dersek sanırım yanlış olmaz. Okuma sayesinde başta hayatımız olmak üzere duygu ve düşüncelerimiz de değişebilir.
Okunan kitapların sayısı arttıkça, insanın, yazma isteği de oluşabilir. Denilmiş ki:” Bir kitap yazmak için kırk kitap okumak gerekir.”
Asıl üzerinde durmak istediğim konu ise kitap okuma oranı… Ülkemiz insanının diğer ülkelerle kıyaslandığında, kitap okuma oranının pek iç açıcı olmadığını çoğumuz biliyoruz. Elbette ülkemizde çok sayıda kitap basılıp yayınlanıyor. Şehirlerimizde, okullarımızda ve üniversitelerimizde birçok kütüphane var. Birçok kitaba ücretsiz ulaşmak mümkün. Ama maalesef toplum olarak okumaya karşı ilgimiz istenilen düzeyde değil. Peki, bu ilgiyi artırmak için başka neler yapılabilir?
Hollanda da yapılan bir uygulama dikkatimi çekti. Acaba, benzeri bir uygulama bizde de yapılabilir mi? Diye düşünmeden edemedim. Hollanda’daki şehirlerin çoğunun parklarına, cadde ve sokaklarına aşağıda örnek bir fotoğrafını da paylaştığım şekilde ücretsiz kitap dolapları konulmuş. Okunan kitaplar bu dolaplara konuyor ve diğer insanların da istifadesine sunuluyor. Kimse de bu kitaplardan okumayacağı sayıda kitabı alıp gitmiyor veya okuduktan sonra kaldırıp çöpe atmıyor. Kitabı okuyan kişi tekrar kitabı bu dolaba koyuyor. Hatta kendisinden de çeşitli kitapları getirip bırakıyor. Böylece okuma seviyesi ve okumaya karşı ilgi artıyor. Bu durum sadece kitap okumakla kalmayarak, toplumda insanların birbirlerine olan bağlılıklarını, birbirlerine olan yardım ve desteklerini de artıyor.
Kitaba olan ilgiyi artırmak için düşünsek, kim bilir daha başka ne yollar bulabiliriz. Unutmayalım ki, en güzel dostluklardan biri de kitaplarla olan dostluğumuzdur. İnsanımızı kitapla buluşturacak her çalışma değerlidir.