Günler, aylar ve yıllar hızla geçip gidiyor. Bize verilen ömür sermayesi tükeniyor. Dünya telaşı peşimizi bırakmıyor ve geçici şeylerle oyalanıp duruyoruz. Allah, gafletten uyanmamız ve hakikatin hatırlanması için bazı mübarek günler ve geceler yaratmıştır. Evet, bu mübarek günler ve geceler, kendine yabancılaşan insanın kendi özüne dönmesi, ruh ve gönül dünyasını zenginleştirmesi ve gerçeğe yönelmesi için birer fırsattır. Aslında bütün zamanlar değerlidir. İnsan her gece ve gündüzü hakkıyla değerlendirmeli ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmelidir. Bazı gün ve gecelerin daha kıymetli olmasının çeşitli sebepleri ve hikmetleri vardır. Mesela Ramazan ayının farklılığı o ayda oruç tutulmasının yanında Kuran-ı Kerim’in indirildiği Kadir gecesinin de bu ayda olmasıdır. Yine cuma gününün önemi de Peygamberimizin sözlerinde geçtiğine göre; Hz. Âdem’in bir cuma günü yaratılması, Hz. İbrahim’in atıldığı ateşten bir cuma günü kurtulması, kıyametin bir cuma günü kopacak olması vb. nedenlerden dolayıdır. Kutlu zaman dilimlerinden biri de Berat gecesidir. Berat, kelime olarak borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmak, temize çıkmak anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak da Allah’ın rahmetine ve affına kavuşmak, Allah katında berat etmek ve günahlardan arınmak demektir. Allah’ın lütuf, ihsan ve merhametinin bol olmasından dolayı bu geceye “Rahmet gecesi” de denilmiştir. Berat gecesinin önemi, bazı tefsir kitaplarında anlatıldığına göre; Kuran’ın dünya göğüne toplu olarak indirildiği gece olmasıdır. Kadir gecesinde de, dünya göğünden ayet ayet Peygamberimize indirilmeye başlamıştır. Yine bazı kaynaklarda yazıldığına göre Berat gecesinin, başka şu özellikleri vardır: 1. Her önemli işin o gecede hikmetli bir şekilde ayırımı ve seçimi yapılır. Allah tarafından meleklere, ecel ve rızıklarla ilgili bilgi verilir. 2. O gecede yapılan dua ve ibadetlerin fazileti çok büyüktür. 3. İlahi feyz ve bereketle dolu bir gecedir. 4. Bağışlanma gecesidir. 5. Bu gecede sevgili Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. 6. Peygamber Efendimizin büyük mucizelerinden biri olan gökteki ayın ikiye bölünmesinin de bu gecede olduğu söylenmektedir. Bu gecenin önemiyle ilgili Peygamberimizin birçok sözü vardır. O sözlerden bazıları şunlardır: “Şaban ayının yarısı (Berat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!” “Allah Teâlâ Şaban ayının on beşinci gecesi rahmetiyle tecelli eder ve kendisine ortak koşanlar, anne-babaya asi olanlar ve Müslüman kardeşine kin güdenleri bu hallerinden vazgeçene kadar, mağfiretinden mahrum bırakır. Bunların dışında bütün kullarını bağışlar.” “Şu beş gecede yapılan dualar kabul edilir, geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, cuma geceleri, Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.” Bu gecenin tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah’tan dilerim.
(Nizamettin Yıldız)