Başkan Özdemir: Niğde Belediyesi’nin geliri 7 kat arttı Başkan Özdemir: Niğde Belediyesi’nin geliri 7 kat arttı

Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin başkanlığında Eylül ayının ilk toplantısı yapıldı. Eylül ayının ilk toplantısı, bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunarak, oylanmasından sonra sırayla;  Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Niğde Merkeze bağlı Koyunlu Köyü 2223 nolu (65.04 metrekare) parselde kayıtlı dükkân vasıflı taşınmazın Koyunlu Köy Tüzel Kişiliği adına tahsis edilip edilmeyeceği,
Niğde Merkez Çayırlı Köyü 156 ada 14 nolu parselde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı,
Niğde Merkeze bağlı Uluağaç Köyü 120 ada 11 ve 12 nolu parselde Konut Alanı amaçlı yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama Imar Planının onaylanıp onaylanmayacağı,
Niğde’nin Bor İlçesi Balcı Köyü 230 ada 4 nolu, 229 ada 4 nolu ve 241 ada 7, 8, 9, 10 nolu parselde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konuları görüşülerek oylandı.
Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)
Meclis Eylül ilk toplantısı 1