Bor FTR şifa dağıtıyor Bor FTR şifa dağıtıyor

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmenlere beyaz önlük uygulaması gündemde sıkça yer alırken, Niğde Hürriyetçi Eğitim-Sen Şube Temsilcisi Yiğit Göregen öğretmenlerin önlük giymesi ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Şube Temsilcisi Göregen açıklamasında; ‘’Hürriyetçi Eğitim-Sen olarak laik devlete olan aidiyetimiz, Atatürk ilkelerine dair yılmaz savunuculuğumuz, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin muasır medeniyetler seviyesini yakalama idealine bağlılığımız, Türk milletinin bölünmez bütünlüğüne sadakatimiz ortadadır.
Sendikamızın, Türkiye'mizin bağımsızlığının ve demokrasisinin gelişerek devamını sağlama adına her türlü çabanın içerisinde yer alacağına olan inancımızla, eğitim ordusunun en önemli sacayaklarından biri olan eğitim çalışanlarının sesi olmaya devam edeceğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz’’ dedi.
Göregen açıklamasının devamında; ‘’2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmenlerin beyaz önlük giyeceği söylemi üzerine sendikamızın “önlükten önce özlük haklarımız ve itibarımız” diyerek en güçlü şekilde orta koyduğu tavra dayanarak öğretmenlerimize yapılan bu önlük dayatmasını kabul etmediğimizi, Türk eğitim tarihinde eşi, benzeri ve izahı olmayan, eğitim felsefelerinde esamesi dahi okunmayan, pedagojik ilkelerle bağdaşmayan bu tarz zorlamalara ve zorlamalara ve baskılara karşı sesimizi her zaman en yüksek perdeden çıkaracağımızı söylüyoruz dedi.
Kılık kıyafet konusunda kişilerin tercihlerine yapılan müdahalenin, özgürlüğe müdahale anlamına geleceğinin bilinciyle, üyelerimizin eğitim-öğretim hizmetini yeni eğitim-öğretim yılında da aynı heyecan ve şevkle yerine getireceklerinden eminiz. Sendika olarak bu tarz dayatmalara boyun eğmeyeceğimizin altını çizerken, “üyelerimizin önlük giymeme özgürlüğünü” tüm sendika genel kurullarımızla birlikte destekleyeceğimize oybirliği ile karar vermiş bulunmaktayız’’ dedi.
(Dahi GEDİK)