Mahkumları meslek sahibi yapacak proje protokolü imzalandı Mahkumları meslek sahibi yapacak proje protokolü imzalandı

Niğde İl Genel Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı ikinci birleşiminde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin’in başkanlığında yapılan toplantı meclisi üye yoklaması yapılarak birleşime açıldı. Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından, Niğde’nin Çiftlik İlçesi Kitreli Köyü imar planı bütününde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusu,
Mülkiyeti İl Özel idaresine ait Niğde’nin Altunhisar İlçesi Ulukışla Köyü 989 nolu (29.400,00 metrekare parselde kayıtlı Sondaj Kuyusu Kavaklık ve Tarla (sulu) vasıflı taşınmazın 3 yıldan fazla süreyle kiraya verilip verilmeyeceği konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
Mülkiyeti İl Özel idaresine ait İlimiz Ulukışla İlçesi Hürriyet Mahallesi 163 Ada 108 nolu (8.597,12 m²) parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan 1000 tonluk Soğuk Hava Deposunun 3 yıldan fazla süreyle kiraya verilip verilmeyeceği konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İnceleme Araştırma Komisyonu Raporu görüşüldü ve meclis üyelerinin oylamasına sunularak karara bağlandı. Toplantı bir sonraki birleşim gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)