Randomize aforizmal cümlelerimden müteşekkil olan bu makalemi özellikle farklı bir formatta yazmamın sebebi, kaarilerimin (okuyucularımın) Alzheimer hastalığına yakalanmamaları için küçük de olsa bir katkı sağlamaktır.
Lakin okuyucularıma her cümleyi okuduktan sonra, cümlenin ana fikri üzerinde en az bir dakika tefekkür etmelerini ve çıkarım yapmalarını tavsiye ediyorum.
Zira bu husus, esas gayeye matuf, beyindeki nöronlar arası sinapsların faaliyetlerini hızlandıracak ve iletişim kapılarının hızlı çalışmasına yardımcı olacak olan çok önemli bir tavsiyedir!
Beyinler arası internet (wbw), hatta evrensel boyutta iletişim ağı, global beyin ağı (gbw) çok yakın bir gelecekte mümkün olacak. Avantaj ve dezavantajları ile bu harikulade gelişmenin ayak seslerini duymamak mümkün değil!
Şimdi sizleri anti-Alzheimer tefekkür için okumaya ve düşünmeye davet ediyorum.
Beyin ölümü, 21. yüzyılın en büyük yanılgısıdır! Beyni zengin olana havlayan it çok olur! İstikbalde robotlarla rekabet edebilmek için eğitim metodunun “bilgi öğretmek”ten ziyade, “bilgi üretmeyi öğretmek” esaslı olması şarttır!
Bilime ihanet edenden bilim de intikam alır! Nöroşirurji, çilesi hiç bitmeyen bir TARİKATTIR! Yük ağır, yol uzun, zaman kısa, menzil uzak! FELSEFİ KEYFİYET: İnsan; en asil vekâlet, mükellefiyet! Beden; en kutsal emanet! Ömür; en kısa mühlet! Hayat; en ağır siklet! Ölüm; en mübhem izafiyet! Beyin; en büyük devlet! Akıl; en mukaddes nimet! Ruh; en esrarlı, rahmani işaret!
Vicdan; en hassas hikmet! Zekâ; en keskin haslet! Nefis; en gafil, sefil enaniyet! Şeytan; en masum illet! En hassas ölçü birimi, vicdandır.
Biri hain biri katil iki millet oldukça kan durmaz. Huzur bulmaz bu âlem! Bu âlemde her ne varsa birbirine borçludur! Bu âlemde yalnızlık ne büyük nimet...
Suskunluğum sağır ediyor! Cibillî olarak Arab hain, Yahudi katil... Ellerimin ellerinizle müşerref olması, benim için büyük bir bahtiyarlıktır! Organizma ile uyumlu, semptomsuz, sessiz ve sakin patolojileri ameliyat etmeyiniz!
Hayat, kursağımda tedirgin! Bu kadar ihanet, öğretilip eğitilmiş ve kazandırılmış ebleh ve deni cahiller ile mümkündür!
Yakın bir gelecekte kâinattaki bütün beyinler, beynimizdeki nöronların bütünsellik bağlantıları gibi diğer beyinlerle iletişim içerisinde bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunacaklar ve “Kâinat Beyni” ortaya çıkacaktır! Kazancın meşruiyeti, harcanan yerde gizlidir.
Hakiki bilgi, bilgiyi çeker! Televizyonlar uzmandan geçilmiyor! Herkes siyasette uzman! Tababette uzman! Diyanette uzman!
En büyük devrimler bilim insanlarının eseridir! En büyük zenginlik hiçbir gücün dokunamayacağı ve hiçbir hırsızın çalamayacağı yegâne hazine olan ahlâk, zekâ, akıl, sanat ve bilgi hazinesine sahip olmaktır! Geçmişinden ders alıp geleceğini planlamayan, zamanın fırsatını kullanamaz!
Her şey ilim! Tek yol bilim! En büyük saadet ve sevinç kaynağı; merak, gayret, öğrenmek, anlamak ve öğretmektir! En büyük mutluluk; âleme ve âdeme fayda sağlamaktan doğan mutluluktur! Bilimi güçlü yapan; eleştiriye, araştırmaya, deneye, tecrübeye, değişime ve hatalardan süzülmüş daha doğrulara, merak ve heyecanla, her an kapısını açık tutmasıdır!
Bilim adamı olmama sebep Kur’ân-ı Kerim’dir! Hasta yakınlarının da tedaviye ihtiyacı var! Ne helâl yiyen aç ne haram yiyen tok! Paylaşmadığın bilgi ve tecrübe senin değildir! Hastalıkların önlenmesi için harcanan bir kuruş, tedavileri için sarf edilen milyarlara bedeldir!
İstiklâl, istikbal ve istikrar bilimdedir! Beyin, bütün kâinatı içerisine alabilecek kapasitededir! El aman! Amansız derde, amansız derman! Paylaşırsan zengin ve âlim, paylaşmazsan fakir ve zalim! İnsan; hayata en büyük düşman! Müteharris müşteki, mütevekkil münzevi...
Bilim, Kur’an’ı anlayabilmek için bir meşaledir! Virane gönlümün mahzun meltemi, saçlarını tarasın! Çare olduğun yerde, çare aramak... Merak, bilimin, bilim de medeniyetin arkasındaki sihirli ve itici güçtür! Muvaffakiyet; takdir edilmek değil, taklit edilmektir! Her şey illüzyon, gölge, yalan. Sadece ölümdür hakikat olan!
Beni, bilime doyurma rabbim! Ne hicranda vuslat var ne de bilimde “tamam”! Hicran ömür törpüsü, bilim törpüye “aman”! Tıbbın olağanüstü bir dalı olan “nöroşirurji”nin, beyin cerrahlarını mahkûm ettiği “müebbet meslekî iptilâ”, asla tedavisi olmayan ve hiçbir “madde bağımlılığı” ile rekabet kabul etmeyen bir iptilâdır!
Bu kadar cehalete rağmen nefes alabildiğimize şükrediyorum! Adalet, meşveret, maslahat, ehliyet ve emanetten yoksun bir demokrasiyi ne Eflatun’a ne Farabi’ye ne Nizam’ul Mülk’e ne İbn-i Haldun’a ne de Thomas More’a anlatabiliriz! Elinden gelirse gayret, gelmezse dua gerek!Hakiki cerrahlar ve hekimler, peygamberlerle birlikte haşr olacaklar! Ya Rabb! Canımı, bilim yolunda terim kurumadan ve ayakta al! Mürekkebin akmadığı yerde ensest sömürü ekonomisi doğar, gözyaşı ve kan akar!
Müteşeyyihler hayatsız bir din, dinsizler de dinsiz bir hayat peşinde! Sanat, ehline teslim edilmesi gereken bir emanettir! Bana “unut” diyorsun.
Ruhumdaki parmak izini silebilirsen, unutabilirim seni! Bilim, deney ve matematiktir. Demokrasi değil! Ulûfe payelere, ulûfe makamlar... Ucuz akademisyenlik, akademik kapitalizmi besler!
Ucuz profesörler (!) çoğalınca, akademik kapitalizmin borazancıları da ucuzladı! Sanatın gıdası ruhi erginlik ve enginliktir! BEYİN/AKIL; Allah’ın mahlûkata en büyük lütfu... Aşk-ı niyazla.
Gönlünüzden ve kaleminizden öpüyorum! Ne işret meclisleri ne meşrep meclisleri!
İllâ ki ehliyet ve liyakat meclisleri! Liyakatin olmadığı yerde, ya işretten ya meşrepten... Vuslat hasrete, hasret vuslata mahkûm!
Bu âlemde benim esas gayem; nefes aldıkça öğrenmek ve öğretmektir. Bildiklerimin ve tecrübelerimin tamamını aktaamaya, ömrümün kâfi gelmeyeceği endişesi ile acele ediyorum. Bütün faaliyetlerimdeki gayretim bunun içindir. Tartışmak için değildir.
Tartışmak arzusunda olanların evvelâ, asgarî benim ilmî ve tecrübî müktesebatıma hâkimi olmaları gerekir. Sözlerimi bile anlamaktan aciz olanların, hadsizliklerini de hoş görecek seviyede değilim! HAYAL... Hayal edebiliyorsak, başarabiliriz.
Hayal edebildiğimiz müddetçe beynimizin gücü sonsuzdur. Hayal, beynin kabiliyetini gösterir. Hayal gücü sonsuz olanın, beyin gücü de sonsuzdur.
Beynimizin gücü, hayallerimizle sınırlıdır. Yeni bilim; nöroteknoloji! Sen beynine sahip olmazsan başkaları sahip olur! Beni, benden edince, bendeni benden değil, “ben”den sor! Bende “ben” mi bıraktın ki benden “ben”i soruyorsun! Sanat ruhlu insanların en büyük hatası, her şeye hak ettiğinden daha fazla değer vererek kendilerini hâk etmeleridir.Bu aşk püsküllü bir derttir, sefasından tadan yoktur. Cefasından haberdar olmayan âşık, inan yoktur! Asırlardır yeryüzünde hiçbir milletin kullanmadığı bir lisanın gramerini bile öğrenmek mecburiyetinde olan tıbbiyelilerin maruz kaldıkları düşmanlık, insan olmayı beceremeyen toplumların aşağılık komplekslerinin doğurduğu düşmanlıktır!
Hayatın kadına olan borcunu, kâinatta ödemesinin imkânı yoktur! Dünya, yan gelip yatma yeri değildir! Kur’ân, tatilden ve emeklilikten hiç söz etmez!
Ne Arap’ın gelenekleri din ne de Batının azgınlıkları medeniyet… Bilim, hayat vermek içindir, yok etmek için değil! Hayatı yok etmek için bilimi kullananlardan, hayatın intikamı çok acı olur! İnsan olmak, kâinata ve mahlûkata karşı mesuliyetini hissetmektir!
İnsan-ı kâmil olmak, kaostaki kozmosu, ahengi, armoniyi, estetiği, düzeni ve matematiği sezmekle başlar! Bedava verilen şey, bazen çok pahalıdır! Ne tehlike “geliyorum!” der ne de namus “gidiyorum!”... Kâinatta bulunan hayvanlar da bitkiler de hatta bütün mevcudat, insanların ve tüm mahlukatın beyinlerini ve düşüncelerini okuyorlar! Hissediyorlar! Her şeyi hafızalarına kaydediyorlar! Paylaşım ve iletişim hâlindedirler!Kâinatın nizamı, bağlantısallık matematiği ile kaimdir! Hekimlik, hastaya her yönü ile hâkim olmaktır! Bazı akla barikat tarikatlar, “cennet seyahat acentesi”... RABB’İM BENİ; insaniyeti ve haysiyeti kaybettiren, emeksiz maldan ve paradan, vicdansız, erdemsiz, ahlâksız ve haksız, ticaret ve zenginlikten, kâinata, hayata ve medeniyete faydası olmayan bilgiden, şerefsiz, onursuz ve ilkesiz siyasetten, hocasını aşamayan hocalıktan, inançsız ibadet ve tövbeden, MUHÂFAZA EYLE!
Sözünle susturamazsan, sükûtunla sustur! “İnsan” olmadan, “tam inanmış” olamazsınız! Kürreden zerreye; elektron, nötron, kuark, lepton ve bozona kadar her şeyin onuru ve bilinci vardır! Higgs Boson’unu anlamak, her şeyi anlamaktan başka hiçbir şeye yaramaz! Yetenek ve deha arasında çok büyük bir uçurum var!
Başarının sırrı; heyecanımızı yitirmeden bir başarısızlıktan bir diğer başarısızlığa sıçrayabilmektedir! Tefekkür; bir insanın kendi kendisi ile konuşması, tartışması, fikir ve proje üretmesidir.
Her yazdığımı anlamaya çalışmayın! Bazen ben de anlamıyorum!
Aforizmaya bilmem ki gerek var mı...
Lakin bestelenmiş rubaimiz ile bitirelim.
Şehnaz Şarkı
Güfte; İsmail Hakkı Aydın
Beste; Osman Nuri Özpekel
ŞERBET!
— — • / • — — • / • — — • / • —
(Mef’ûlü, Mefâîlü, Mefâîlü, Feûl)
Lütfetmiş erenler, bu serencâmı bize,
Bağ, bahçe, safâsıyla bu eyyamı bize,
Nar şerbeti, gül şerbeti, aşk şerbeti de,
Bir ömre bedel, Rabb’imin ikrâmı bize.