Türkiye ‘Şiir Birincisi’ Niğde’den Türkiye ‘Şiir Birincisi’ Niğde’den

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) bu yıl ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak olan ortak sınavların tarihleri belli oldu. Bakanlıktan konuyla ilgili 81 ile bilgilendirme yazısı gönderildi.  İlk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9’ncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.
Millî Eğitim Bakanlığınca, ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde zümreler ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımladı.
9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.
Bu kapsamda il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf, alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlandı.
Sınıf, alan zümreleri ile ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi dokümanlarını hazırlayacak ve ilan edecek. Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik açıklama ve örnek senaryolar ve soru örnekleri, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak.
(MEB)