Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Kümelenme Destek Programı” adı altında limit sınırı olmayan bir destek programına başladı.
Bu destek programında; ülkemiz sanayisinin rekabet edilebilirliğinin yükseltilmesi, dünya ihracatından daha fazla pay alınması, yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli iş gücünün desteklenmesi, çevre dostu sanayi tesislerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Destek paketinin isminden de anlaşılacağı üzere Kümelenme yani şirketlerin ortaklıklar kurarak birlikte hareket edebilme kabiliyetlerinin de arttırılması hedeflenmektedir. Bu destek programını önemli kılan ve diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise destek tutarında herhangi bir limitin olmamasıdır. Kümelenme Destek Programından faydalanabilmek için en az yirmi firmanın bir araya gelmesi gerekmektedir. Destek programıyla uyumlu, vizyon ve stratejik hedeflere uygun en az beş yıllık bir plan hazırlanması gerekiyor. Beş yıl, süre uzatımı ile birlikte yedi yıla çıkabilmektedir. Bu program kapsamında desteklenen giderler ise; personel giderleri, seyahat ve konaklama giderleri, makine-ekipman, yazılım ve donanım alım giderleri, danışmanlık ve hizmet alım giderleri, sarf malzeme maliyetleri, iş planı toplam bütçe gerçekleşmesinin %5’ini geçmeyen ve sadece tadilat ve yenileştirme ile ilgili olan yapım, bakım ve onarım/inşaat işleri maliyetleri ve genel idari giderlerinden oluşmaktadır. Başvurular 4 Eylül 2023 tarihinde başlarken 3 Kasım 2023 tarihinde sona erecektir.
Niğde, Kalsit(CaCO3) üretiminde ülkemiz çapında lider sayılabilecek düzeyde önemli bir yere sahiptir. İlimizde üretilen mikronize kalsit, Kırktan fazla ülkeye hammadde olarak ihraç edilmesine rağmen katma değerli bir ürüne dönüştürülemediği görülmektedir. Özellikle son yıllarda gıda üretiminde önemli bir mineral kaynağı olarak kullanılan kalsitin yüksek ve orta teknoloji kullanımı ile katma değerini artırmak ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olmak mümkündür. Yine kalsiti hammadde ve yardımcı madde olarak kullanan sanayi tesisleri Niğde iline davet edilerek, ilimizde fabrika kurmaları için teşvik edilmeleri Niğde için bir sıçrama oluşturacak ve büyük bir ivme katacaktır. Bu sektörleri şöyle sıralayabiliriz; boya sanayii, plastik sanayii, yem sanayii, ilaç sanayii ve çeşitli kimyasal sanayii kuruluşlarıdır. Bu yatırımcıların Niğde iline davet edilmesi ve şayet ilimizde sanayi tesisi kurmaları halinde kuruluşlarının hem yer tahsisi hem de birçok yönden desteklenmesi sağlanarak ilimizde yatırım yapmalarına imkân verilebilir. Çünkü bir sanayi tesisi için en önemli kıstaslardan bir tanesi, hammaddeye ve yardımcı maddelere yakın olmaktır.
Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Kümelenme Destek Programı önemli bir fırsattır. Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri, Ahiler Kalkınma Ajansı, Mevcut mikronize kalsit üreten sanayi tesisleri, mikronize kalsit pazarlayan şirketler ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi birlikte çalışarak en az yirmi işletmeyle bu programa başvurabilirler.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında üst düzey bürokratik görevler almış olan ve KOSGEB başkanlığı da yapmış olan AKPARTİ Niğde Milletvekili Cevahir UZKURT beyefendiden ve Niğde Valisi olarak atanan Ankara Kalkınma Ajansı Genel sekreteri olarak görev yapmış Sayın Cahit ÇELİK beyefendiden Kümelenme Destek Programından ve buna benzer programlardan faydalanmak için beklentilerimiz büyüktür.