Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Dilek İşcan 1-30 Eylül Dünya Alzheimer ayı kapsamında 21 Eylül Dünya Alzheimer günü ile ilgili bilgiler verdi.
Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Dilek İşcan açıklamasında; ‘’Alzheimer hastalığı, kognitif bozukluk, duygusal ve davranışsal değişiklikler, fiziksel ve fonksiyonel gerilemeler ve sonuç olarak beyin işlevlerindeki bozukluklara bağlı olarak zihinsel işlevlerde gerileme, davranış sorunları ve işlevsellikte azalma ile giden dejeneratif bir hastalıktır. 
Tıptaki ilerlemelerle yaşam süresi arttıkça tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yaşlı nüfus artmaktadır. Türkiye nüfusu içinde şu an toplam nüfusun %8,7’sini oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu nedenle demans (bunama) hastalarının sayısında hızlı bir artış izleniyor. Demans hastalarının da büyük çoğunluğunu Alzheimer hastaları oluşturmaktadır. Şu an dünyada 47 milyon Alzheimer hastası olduğu varsayılmaktadır ve 2030’da 76 milyon ve 2050’de ise 135.5 milyon hasta olması bekleniyor. Alzheimer hastalığı sadece hastayı değil hastanın ailesini ve bakım verenini de ciddi bir şekilde etkilemektedir. Türkiye’de ise 600.000 aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Her 3 saniyede 1 kişi demans hastası oluyor.’’ dedi.
Alzheimer hastalığı, 65 yaşın üzerindeki kişilerde % 3-11, 85 yaşın üzerinde ise %20-47 oranında görülme sıklığına sahiptir. Dünyanın değişik bölgelerinde yapılan çalışmaların gösterdiği sonuçlara göre, 65 ile 85 yaşları arasında hastalığın görülme sıklığı her beş yılda bir iki katına çıkmaktadır. Yaşın ilerlemesi Alzheimer riskini artıran en önemli etkendir. Genetik etkiler de yaşlanan bireyin Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimalini arttıran faktörlerin başında gelmektedir. Alzheimer hastalığında erken dönemde görülebilecek bazı bulgular olup fark ettiğinizde doktorunuza başvurmanız gerekir dedi.
ALZHEİMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ
Alzheimer hastalarının nutkanlık, yol bulma sorunları, zaman şaşırma, kelime haznesinin azalması, karar verme sorunları, muhakeme yeteneğinin kaybolması, kişilik ve huy değişiklikleri, çeşitli davranış değişiklikleri, olaylara ilgi azalması ve günlük yaşam becerilerini yerine getirmekte güçlük çekmek gibi belirtileri mevcuttur dedi.
HASTALIĞIN ZİHİNSEL BELİRTİLERİ
Alzheimer hastalarının unutkanlık, öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, yer, yön veya zaman olgusunda bozulma, kişiler tanıyamama, karar verme güçlüğü ve depresyon gibi zihinsel belirtileri, mevcuttur.
RUHSAL BELİRTİLERİ
Alzheimer  hastalarının huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık, uyku bozukluğu ve amaçsız dolaşma gibi ruhsal belirtileri mevcuttur.
Ancak her unutkanlık Alzheimer hastalığı ya da demans olmayabilir. Etyolojide birçok neden olabilir. Bunların tespiti ve ayırımı için kan testleri, beyin görüntülemeleri, nöropsikolojik değerlendirmeler ve klinik muayene eşliğinde tanı konulur. Eğer kendinizin ya da yakınınızdaki bir kişinin demansı olduğunu düşünüyorsanız hekiminizle iletişime geçmelisiniz dedi.
(Dahi GEDİK)


 

Öğrencilere 112 anlatıldı Öğrencilere 112 anlatıldı