Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş toplantısı yapıldı Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş toplantısı yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvan türlerini, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan İbrahim Yumaklı, “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında, ülke genelinde 673 damarlı bitki, 67 memeli, 128 kuş, 147 içsu balığı, 69 sürüngen, 34 çift yaşar tür ve tür altı taksonunun izlemeye konu olarak belirlendiğini açıkladı.
CHP Niğde Milletvekili  ve TBMM Tarım,Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer; Tarım, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında ülkemizde çalışmalarını, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
Bu kapsamda çalışmaları tamamlanan il sayısını ve Niğde ilinde bu kapsamda çalışma yapılıp yapılmadığının açıklanmasını isteyen Gürer, ayrıca şu soruların da yanıtlanmasını istedi:
“Kayıtlara geçen bitki sayısı ve koruma uygulanan bitki sayısı kaçtır?
Son beş yıl içinde yurt dışı endemik tür ile ilgili kaçakçılıkla mücadele de son yakalanan var mıdır? Yurt dışına kaçırılmak istenen türler ve ülkeler hangileridir?
Çalışmalarda saptanıp nesli yok olmak üzere olan türlerin sayılı türler var mıdır?
Yaşam alanının korunması, yetişme zamanı ve şartları, baskın türlerle ilişkisi, otlatma, beşeri baskılar ve mevsimsel değişim gibi tespitler için izlemeye ve korumaya alınan türler hangi illerde bulunmaktadır?
Bakanlık tarafından Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi tamamlanmış mıdır?
Saptanan bitki türü ne kadardır? Ülke genelinde bölgelere göre dağılımı nedir?
İzlemeye konu olan tür ve tür altı taksonlar dikkate alındığında; damarlı bitki, memeli hayvan, kuş, iç su balığı, sürüngen ve çift yaşamlı tür sayısal verisi nedir?
Biyolojik çeşitlilik envanter çalışmaları neticesinde sistemli izleme çalışmaları yapılmakta mıdır?
Daha verimli olacak şekilde, tür, popülasyon, ekosistem ve bölgesel düzeyde izleme çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik daha etkin korunması sağlanmakta mıdır?
Biyolojik çeşitlilik hem veri tabanı hem de arazi bazlı takip edilmekte midir?
Biyokaçakçılık, türlerin neslinin tehlikeye girmesi, habitat tahribatları, doğaya olan baskının etkileri gibi risklerin önüne geçilebilmesi için yürütülen çalışmalarda hedeflenen noktaya erilmişimdir?”
81 İLDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTERİ ÇIKARILDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahip olduğumuz biyolojik zenginliğimizin ortaya konulması ve korunması maksadıyla Bakanlıklarınca “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” yürütüldüğünü belirterek, 81 ilde biyolojik çeşitlilik envanter çalışmalarının tamamlanarak ülkemizin Biyolojik Çeşitlilik Haritasının ortaya çıkarıldığını açıkladı.
NİĞDE’DE 1818 BİTKİ TAKSONU KAYIT ALTINA ALINDI
Proje kapsamında Niğde ilinde 1.818 bitki taksonunun kayıt altına alındığını bildiren Bakan Yumaklı, “Ayrıca ülkemizde, biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir yere sahip olan türlerin belirlenmesiyle nesli tehlike altına düşen veya düşebilecek türlerin korunması amacıyla da tür koruma eylem planları yapılmıştır. Niğde ili için Verbascum adenocaulon(Terli Sığırkuyruğu) ve Aubrieta vulcanica (Niğde Obrizyası) türleri için tür koruma eylem planları hazırlanmış olup söz konusu planlar çerçevesinde faaliyetler sürdürülmektedir” dedi.
NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLANLAR KIRMIZI LİSTEDE
Ülkemizde yer alan korunan alanlar içerisinde de bitki ve hayvan türleri, habitatlar ve ekosistemlerin koruma altına alındığını söyleyen Bakan İbrahim Yumaklı, “Envanter çalışmaları sırasında türlerin IUCN Tehlike Kategorileri de güncel literatüre göre ortaya konmuştur. IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi (IUCN Kırmızı Listesi); bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma durumu envanteridir” ifadelerini kullandı.
128 KUŞ TURU İZLENİYOR
“Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında envanter çalışmaları neticesinde nesli tehlike altındaki türler ve biyolojik çeşitlilik açısından önem taşıyan alanların (özellikli alan) belirlendiğini ifade eden Bakan Yumaklı, “ Bu minvalde biyoçeşitlilikteki kayıpların belirlenmesi, mevcut durumun değerlendirilmesi ve değişimlerin kayıt altına alınması amacıyla 81 ilde etkin izleme faaliyetleri yürütülmektedir. Bununla birlikte tür koruma eylem planları yapılmış olup bahse konu bu planlar çerçevesinde tür koruma faaliyetleri sürdürülmektedir. Tüm Türkiye’de; 673 damarlı bitki, 67 memeli, 128 kuş, 147 içsubalığı, 69 sürüngen, 34 çiftyaşar tür ve tür altı taksonuizlemeye konu olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.
BİYOÇEYİTLİLİK DAHA ETKİN BİR ŞEKİLDE KORUNUYOR
Biyolojik çeşitlilik unsurlarının tür/popülasyon, habitat/ekosistem ve bölgesel düzeyde bütüncül bir şekilde izlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem arz ettiğine değinen Bakan Yumaklı, dolayısıyla yapılan izleme çalışmaları ile biyoçeşitliliğin daha etkin korunmasının sağlandığını anlattı.
TÜM İLLERDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTERİ ÇIKARILDI
Ülkemizin tüm illerinden gelen biyolojik çeşitlilik envanterverilerin Veri Tabanı’na aktarıldığını da açıklayan Bakan Yumaklı, “İzleme çalışmalarıyla proje kapsamında tespit edilen önemli türler arazi çalışmaları ile takip edilmektedir. Bakanlığımızca yürütülen biyolojik çeşitlilik ile ilgili çalışmalardan elde edilen verilerin veri tabanına aktarım çalışmaları devam etmektedir” şeklinde konuştu.
YURTDIŞINA KAÇIRILAN TÜRLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YOK
Bakan İbrahim Yumaklı, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, endemik türlerin yurtdışına kaçırılmasına ilişkin sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
(Dahi GEDİK)