Müslümanlar açısından asrımızın en büyük eksikliği olan ve özlemini çokça duyduğumuz bereket ve rahmetin kaldırılmasının sebeplerinden bir diğeri zekat ve sadakalarının hakkıyla verilmemesi, din kardeşi kılınan insanların birbirini düşünmemesidir. Rabbimiz “Müminler ancak kardeştir.”, “Müminler birbirlerine karşı merhametlidir.” (el-Hucurat, 49/10; el-Fetih, 48/29) derken “Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir.”, “Müʼminler birbirini sevmekte, birbirine acımakta, birbirini korumakta bir vücut gibidir. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvları da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa dûçâr olur.” der Hz. Peygamber. (Buhârî, Sahih, Edeb, 27, 36). Yine Rabbimiz el-Haşr, 59/9 da ensarı anlatırken “Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” diyerek onların şahsında bizlere nasıl davranmamız gerektiğini de öğretir. Her Cuma hutbesinin sonunda okuduğumuz en-Nahl, 16/90 da “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” diyerek yardımlaşmayı her hafta hatırlatmış oluyoruz aslında.
Bu dini ayakta tutan ve dini diğer din ve anlayışlardan ayıran en temel özelliklerden birisi paylaşmaktır. Sadaka ve zekat vererek infak edebilmektir. Birbirimizin yarasına derman ve birbirimize örtü olabilmektir. Ben değil biz, birey değil ümmet diyebilmektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında yoksul sayısının 11 milyon 651 bin olduğunu söylüyor. Yapılan bir araştırmaya göre 1 milyon dolar ve üzeri parası olan 45 bin, 30 milyon dolar ve üzeri parası olan en az 2 bin kişi var. Ultra zengin sayısının en çok arttığı ülkeyiz. (https://www.ntv.com.tr/ntvpara/ultra-zengin-sayisi-en-cok-turkiyede-artti,T4SknwNA70SAg9QG8-vfnQ) Yani bir tarafta hayatta nasıl kalacağını, ayın sonunu değil günün sonunu düşünen, asli ihtiyaçlarını bile karşılayamayan insan topluluğu diğer tarafta servetine servet katan –istisnalar kaideyi bozmaz- kendi ülkesinde veya başka ülkelerde gördüğü muhtaçları görmezden gelen, vergiden düşürmek için hayır yapan, dünyada cennetini yaşayan bir grup insan. Hem ülkemizde hem de dünyanın diğer yerlerindeki zenginler hakkıyla zekat ve sadakalarını verseler ve toplum kendi muhtaçlarını görüp gözetse hiçbir yerde aç ve biçare kalmayacaktır. Allah bunu becerebilen topluma bereketini, rahmetini ve huzurunu verecektir.
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştu: “Kulların sabaha eriştiği her gün (yeryüzüne) iki melek iner. Bu iki melekten biri, "Allah’ım, malını hayır yolunda harcayan kişiye (harcadığı malın yerine) yenisini ver." der. Diğeri de, "Allah’ım, malını (hayır yollarında harcamayarak) elinde tutan (cimrilik eden) kişinin malını telef et." der.” (Buhârî, Sahih, Zekât, 27) Şu veciz hadis her şeyi anlatıyor: 1. Bir milletin içinde zinâ, fuhuş ortaya çıkıp nihâyet o millet bu suçu alenî olarak işlediğinde, mutlaka aralarında vebâ salgını ve daha önceki milletlerde vukû bulmamış başka hastalıklar yayılır. 2. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet, mutlaka kıtlık, (bereketin kalkması) geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmü ile cezâlandırılır. 3. Mallarının zekâtını vermekten kaçınan her millet, mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır (kuraklıkla cezalandırılır. Hattâ) hayvanları olmasa onlara hiç yağmur yağdırılmaz. 4. Allâh’ın ahdini (emirlerini) ve Rasûlü’nün sünnetini terk eden her milletin başına mutlaka Allah kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindekilerden bir kısmını alır. 5. Yöneticileri Allâh’ın Kitâbı ile amel etmeyip Allâh’ın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe, Allah onların hesâbını kendi aralarında görür, (yani fitne, fesat ve anarşi belâsına mâruz kalırlar.)” (İbn-i Mâce, Sünen, Fiten, 22)
Dr. Yavuz TUĞBERK