Sağlık Müdürü, Ağız ve Diş sağlığını anlattı Sağlık Müdürü, Ağız ve Diş sağlığını anlattı

Niğde Sağlık İl Müdürü Dr. Koray Okur, “2010 yılı sonu itibari ile ülkemizde aile hekimliği uygulamasına geçildiğini ve bu yıl ki Halk Sağlığı Haftası”nın temalarından biri olarak “Sana En Yakın Hekimin, Aile Hekimin” teması belirlenmiş olup sağlıklı bireylerle sağlıklı toplumun yaratılması vizyonu hedeflenmiştir” dedi.
2010 yılı sonu itibari ile ülkemizde aile hekimliği uygulamasına geçildiğini ifade eden Dr. Okur; “ Ülkemizde temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilebilmesi, kaliteli, etkili, verimli ve hakkaniyete uygun şekilde birinci basamak sağlık hizmetlerinin organize edilmesi ve sunumu için, Sağlıkta Dönüşüm Programının hedeflerine ulaşmanın yolu olarak, diğer ülke örnekleri ile ülkemiz koşulları ve ihtiyaçları dikkate alınarak 2010 yılı sonu itibari ile ülkemizde aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir. Aile hekimleri, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.
Aile Hekimi hastalık halinde bilgi ve tecrübesi çerçevesinde tedavi gerçekleştirir diyen Dr. Okur; “ Aile hekimi, kendi sorumluluğu altındaki bireyleri bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla riskler, sağlık koşulları, psikososyal çevre ve mevcut diğer akut veya kronik sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirir. Sorumluluğunu üstlendiği kişinin hastalıklardan korunması için gerekli tedbirleri alır. Hastalık halinde bilgi ve tecrübesi çerçevesinde tedaviyi gerçekleştirir. Çözümü uzmanlık veya özel donanım gerektiren sağlık problemlerinde yapacağı danışmanlık hizmetleriyle kişiyi diğer uzman hekimlere, diş hekimlerine veya ikinci- üçüncü basamak sağlık kurumlarına yönlendirerek koordinatör görevi üstlenir. Dolayısıyla aile hekimi kendisine kayıtlı kişilerin aynı zamanda sağlık danışmanı, sağlık konularında onlara yol gösteren ve onların haklarının savunucusu konumundadır. Bu açıdan aile hekimleri, bireylerin ve hizmet sunucuların zaman kaybına yol açacak yanlış yönlenmeleri, düzensizlikleri ve gereksiz sağlık harcamalarını önleyici etkiye sahiptir. Bu durum sağlık kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak Sağlıkta israfı önlemekte ayrıca ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında gereksiz yığılmaların önüne geçmektedir” dedi.
Sağlık İl Müdürü Dr. Okur; “Aile hekimi, genellikle bireylerinin ikametlerine yakın ve kolay ulaşılabilir konumdadır. Bu durum aile hekiminin hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanıması; aile, çevre ve iş ilişkilerini değerlendirmesine imkân sağlamaktadır. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplumun temini için temel hizmetler olan koruyucu sağlık hizmetlerini ve sağlığın geliştirilmesine yönelik hizmetlerini, sorumluluğu altındaki bireylere en yakın konumda ve en etkin şekilde sunumu söz konusu olmaktadır” dedi.
(İbrahim UGUN)