Üç kuruştur ederi
Kendine diyor "yazar" 
Yazan yazmış kaderi 
"Yazar" olsan ne yazar 
*
Bilmez kederi, gamı 
Peşin keser ahkâmı 
Bilmez yıktığı damı
Gürleyip eser, tozar 
*
Düzenleyip kurguyu 
Sözde "yapar vurguyu" 
Öze dönmez sorguyu 
Kendine etmez azar 
*
Savcı da O, hakim de 
Hasta da O, hekim de 
Bilemez yetki kimde 
Kader oyunu bozar 
*
Zaman, zamanı eler
Ayrışır bileşkeler
Heybesinde keşkeler 
İnsan toprağa sızar 
.............................
Yaşamdan edindiğim bilimum bileşkeler;
Pişmanlık gemisinin yolcuları "keşke"ler.! 

Tahir Bulut