Tarihte Bugün Tarihte Bugün

1816 – Indiana 19.cu eyalet olarak ABD’ye katıldı.
1901 – İlk masa tenisi turnuvası Birleşik Krallık’ta düzenlendi.
1923 – Mustafa Kemal Paşa’nın Times gazetesinde, “Milli hâkimiyet esasına dayanan ve bilhassa Cumhuriyet idaresine malik bulunan memleketlerde siyasi partilerin mevcudiyeti tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur” şeklindeki demeci yayımlandı.
1927 – Doğu illerinde Birinci Genel Müfettişlik kurulmasına karar verildi; müfettişliğe İbrahim Tali Bey (Öngören) atandı.
1928 – İkinci İktisat Şûrası toplandı.
1931 – Westminster Tüzüğü 1931 ile Birleşik Krallık dominyonlarına kendini yönetme hakkı verildi.
1936 – VII. Edward tahttan çekildiğini açıkladı.
1937 – II. İtalya-Habeşistan Savaşı: İtalya Milletler Cemiyeti’nden çekildi.
1941 – Adolf Hitler ve Benito Mussolini ’nin açıklamasıyla Almanya ve İtalya, Amerika Birleşik Devletleri’ne savaş ilan etti.
(Haber Merkezi)
 

Editör: Niğde Haber