BASIN DEMOKRASİNİN GÜVENCESİDİR BASIN DEMOKRASİNİN GÜVENCESİDİR

Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçmen askı listesi hakkında önemli duyuruda bulundu.
Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yaptığı duyuruda, askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliklerin giderilmesi için seçmenlerin 4 Ocak-17 Ocak 2024 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerektiğini belirtti.
Niğde Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan geniş açıklamada; “Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için 04 Ocak 2024 - 17 Ocak 2024 tarihleri arasında; Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, 31 /03/2006 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl ay ve günü gösteren nüfus müdürlüğünce verilen T.C. kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.), Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden, Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan, 298 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak, seçmen kütüğüne kaydedilen, Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi)
Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili İlçe seçim Kurulu Başkanlığına başvururlar, 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup da askıya çıkarılan muhtarlık bilgesi askı listelerinde kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan veya askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Kanun’un 50. maddesinde sayılanlar, Askı süresi içerisinde bir başka yerleşim yerinden 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlere naklen atananlar veya geçici olarak görevlendirilenler atama veya görevlendirme belgesi ile nüfus müdürlüğüne başvurmaları, 10.- Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını (elektrik, su, telefon doğalgaz, internet abonelik sözleşmesi veya faturası e Devlet üzerinden alınan aboneliğe ilişkin kare kodlu belge, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeler) eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir Nüfus müdürlüğüne başvuru yapılabilirler. Görme ve ortopedik engelli seçmenlerin “www.ysk.gov.tr. Internet adresinden alabilecekleri engellilik beyan formu ile, bizzat veya bir yakını tarafından İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurması. Askı Süresi İçinde Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine Yazılamayacak Olanlar, 4721 sayılı Kanun’un 405 ve 406’ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler, Seçmen niteliğine sahip Türk Vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sisteminde yer almayanlar, 5490 sayılı Kanun’un 50’nci maddesi hükmü gereği askı süresi içinde Adres Kayıt Sistemine kaydoldukları halde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurmayanlar. İzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, 6-1 Ekim 2023 tarihinden askı süresinin bitiş tarihi olan 17 Ocak 2024 tarihine kadar olan süre içinde daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin, birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile halen o adreste oturan kişinin birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde beyanda bulunan seçmenler (muvafakatli adres değişikliği için başvuruda bulunan seçmenler) listelere yazılamazlar" ifadeleriyle duyuru tamamlandı.
(İbrahim UGUN)

Editör: Niğde Haber