Niğde  Protokolü bayramlaştı Niğde Protokolü bayramlaştı

2024 yılı  Ocak ayı Olağan toplantısı üçüncü birleşimi Niğde İl Özel İdare İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin başkanlığında gerçekleştirildi.
Ocak ayının üçüncü olağan birleşiminde, yoklama ve bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunarak oylanmasından sonra gündem maddelerine geçilerek, İI Özel idaresi görev ve yetki sınırları içerisinde kalan alanlarda hazırlanan imar planı sonucu, imara açılan alanlarda İl Özel İdaresince yapılacak altyapı giderlerine katkı sağlanması amacıyla alınacak 2024 yılı hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu ile İnceleme Araştırma Komisyonu Raporu.
Niğde’ye bağlı köylerde şahıslar tarafından yapılan ifraz, tevhit, 18. madde ve benzeri uygulamalarından, İl Özel İdaresince yapılacak altyapı giderlerine katkı sağlanması amacıyla alınacak 2024 yılı hizmet karşılığı ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
Çeşitli İşler Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Raporu.
Niğde’ye bağlı köylerde şahıslar tarafından yapılan müracaat sonucu II Özel idaresince verilen imar çapı, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi gibi hizmetlerden İl Özel idaresince yapılacak altyapı giderlerine katkı sağlanması amacıyla alınacak 2024 yılı hizmet karşılığı ücret tarifesinin belirlenmesi konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu.
Niğde Merkez Koyunlu Köyü 204 ada 6 ve 12 nolu, 219 ada 15 nolu, 220 ada 1 nolu, 221 ada 11 nolu parsellerde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları görüşülerek oylama işlemi gerçekleştirildi.
Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)

Editör: Niğde Haber