NİĞDE’NİN EN HIZLISIYIM! NİĞDE’NİN EN HIZLISIYIM!

Niğde İl Özel İdare İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin başkanlığında Kasım ayının altıncı olağan birleşimi için toplandı.
Kasım ayının üçüncü olağan birleşimi  yoklama ve bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunarak oylanmasından sonra;
Niğde Merkez Koyunlu Köyü 1287 nolu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanıp onaylanmayacağı konusu.
Niğde’nin Çamardı İlçesi Burç Köyü imar planı bütününde yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının onaylanıp onaylanmayacağı.
Niğde Merkez Koyunlu Köyünde, İmar Kanununun 18.madde uygulamasına konu edilecek alanda, imar adalarının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
Niğde’nin Bor İlçesi Okçu Köyü 173 ada 1 nolu parselde Güneş Enerji Santrali (GES) amaçlı yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon konu ve raporları görüşülerek oylamaya işlemi gerçekleştirildi.
Toplantı bir sonraki birleşimin gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)