Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Adalet Bakanlığının, bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısında, ilgili bakanlığın faaliyetleri ve ülkemizde Adaletle ilgili aksaklıklar üzerinden ağır eleştirilerde bulundu.
Bakan Yılmaz Tunç’un da katıldığı toplantıda söz alan CHP Milletvekili Gürer; ‘’Vatandaş, siyasi iktidarın adaleti istediğine göre şekillendirdiğine inanıyor. Adaletin olmadığı yerde sorunlar azalmaz, artar” dedi.
GÜRER’DEN ADALET ELEŞTİRİSİ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Adalet Bakanlığının 2024 yılına ait bütçe görüşmelerinin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısına katıldı.
SÖZDE ADALET
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, toplantıda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sunumunun ardından söz alarak, ilgili bakanlıkla ilgili sert eleştirilerde bulundu.
Bakan Tunç’un, sunum konuşmasında ifade ettiği "Demokrasi ve hukukun üstünlüğü; kamu güvenliğinin, sosyal barışın, toplumsal ilerlemenin ve ekonomik büyümenin temel şartıdır. Aynı şekilde, hak ve özgürlüklerin yegâne güvencesinin de demokratik hukuk devleti olduğu kuşkusuzdur” şeklindeki sözlerine atıfta bulunan CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Bu söze katılmayan olmaz ama bu sözlere uygun bir adalet kavramından ülkemizde bugün söz edilebilir mi?” diye sordu.
ADALET DAYISI OLANA GÖRE Mİ ŞEKİLLENİYOR
Vatandaş için iktidarın adaleti istediğine göre şekillendirdiği düşüncesinin artık genel kanıya dönüştüğünü anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Gücü olanın, arkası olanın ya da siyasi iktidarın istediği biçimde adaletin şekillendiği inancı derinleşmektedir. Hukukun tartışıldığı yerde ekonominin de düzelmesi, yabancı sermayenin de bu ülkeye gelmesi için yapılan çalışmaların da sonuç vermesi olası değildir. Hak, hukuk, adaletin olmadığı yerde sorunlar azalmaz, artar. Siyasi iktidarın bu bağlamda gittiği yol, yol değildir” şeklinde konuştu.
ADALET NEDEN YAVAŞ İLERLİYOR?
Ülkemizde adaletin yavaş işleyişiyle ilgili eleştirilerde de bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Yargıda hedef sürelerin çoğunlukla tutmadığını ve vatandaşın adalete ulaşımında sorun olduğu yönündeki gözlemlerinin kendilerine kadar ulaştığını vurguladı.
ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
Adalet Bakanlığı çalışanları ve infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve tüm adliye çalışanlarının ek katsayıyla düzenlemelerinin sağlanması yönündeki taleplerini de aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İnfaz koruma memurları ve adliye çalışanlarının durumları mutlaka iyileştirilmelidir. Zor şartlarda mahkûmlarla benzer koşullarda yaşayan infaz koruma memurlarına verilen sözler tutulmalıdır” önerisinde bulundu.
ÇOCUK SUÇ ORANLARI SÜREKLİ ARTIYOR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasında çocuk suç oranlarındaki artışa da dikkat çekti. 2022 yılında çocukların suç dosya sayısının 91.619'a yükseldiğini aktaran Gürer, 2017-2022 yılları arasında çocuk ağır cezada açılan dosya sayısında yüzde 62 oranında artış olduğuna işaret etti.
CEZAEVLERİNDE GÖREVLİ PSİKOLOG VE SOSYOLOG SAYISI ARTIRILMALI
2022 yılı çocuk ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinin dosyasının beş yılın en yüksek seviyesine ulaştığını da anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer,” Suça sürüklenen çocukların yüzde 85'i erkek; eğitim kaybı, istihdam sorunu, psikolojik olumsuzluklar, aile ilişkilerinde bozulma gibi erken yaşta çocukların suça yöneldiği görülüyor. Bu bağlamda Adalet Bakanlığı cezaevlerinde psikolog, sosyolog gibi onlara eğitim verecek kişi sayılarını artırmalı çünkü bu çocukların yeniden topluma kazandırılabilmesi için oradaki farklı ve olumsuz koşullardan etkilenmemeli” diye konuştu.
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cezaevlerinde bildiğiniz gibi farklı yapılanmaların da varlığı bir gerçek, bu ne kadar uğraşılsa da ortadan kaldırılamıyor ama çocuklar cezaevindeyse o çocukların hem eğitimi sağlanmalı hem de psikologlar, sosyologlar orada görevlendirilerek bu bağlamda çalışmalar yaratılmalı” ifadelerini kullandı.
NİĞDE’YE İDARE MAHKEMESİ AÇILMALI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısında, Niğde ve Bor ilçesindeki adliye binaları ve kapalı cezaevi koşullarıyla ilgili eleştiri ve önerilerde bulundu.
Henüz 5 yıllık bir bina olan Niğde Adalet Sarayının plansız yapısı, Bor ilçesinin yeni bir adliye binası ihtiyacı gibi sorunlara değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’ye yeni bir kapalı cezai evi yapılıp mevcut cezaevinin müzeye dönüştürülmesini de önerdi.
5 YIL ÖNCE AÇILAN ADALET SARAYI ADETA BİR PLANSIZLIK ÖRNEĞİ
Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığının 2024 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısına katıldı. Adalet Bakan Yılmaz Tunç’un sunum yaptığı toplantıda söz alan Bakan Yılmaz Tunç, Niğde’de 5 yıl önce faaliyete giren Adliye Sarayının plansız yapısının sorunlara neden olduğunu belirtti. Niğde Adli Sarayında koridorların bölünüp odalar yapıldığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durumu bir ‘öngörüsüzlük’ olarak değerlendirdi.
Niğde Adliye Sarayının olduğu yerin yan tarafında arsaların olduğuna işaret eden Gürer, “Bari bunları alıp bir an önce yapın da ek bina ihtiyacı doğmasın. Plansızlığın somut bir göstergesi bu durumdur” diye konuştu.
BOR’A YENİ BİR ADLİYE BİNASI YAPILMALI
Bor ilçesinde 2 ayrı adalet binası olduğuna da dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ancak fiziki şartlar da yapılar da yetersiz ve Bor ilçesine bir adliye binası şiddetle ihtiyaçtır. Bir an önce Bor ilçesinde adliye sarayı planlanıp yapılmalıdır” önerisinde bulundu.
NİĞDE CEZAEVİNDE KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE MAHKÛM VAR
Niğde Kapalı Cezaevinin kötü koşullarıyla ünlü en eski bir cezaevi olduğunu da belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Cezaevlerinde kapasite üzerinde mahkûm kalmaktadır. M tipi cezaevi ülkede çok kalmadı, yeni kapalı cezaevi yapılması ve ünlü isimlerin tutulduğu, ağır koşullarla akıllarda kalan Niğde Cezaevinde yaşanılan kesitlerin yer aldığı bir müzeye dönüştürülmesi sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.
NİĞDE’YE İDARE MAHKEMESİ ŞART
Niğde’ye idare mahkemesi açılmasını da öneren CHP Milletvekili Gürer, “Niğde'de idare mahkemesi olmadığı için farklı illere dava görülmeye gidilmektedir. Niğde'ye 5 tane hâkim gönderip bir idari mahkemeyi de açın” dedi.
(Dahi GEDİK)

Müdür Ekinci: Bir hayal ve bir amaçla yola çıkıldı Müdür Ekinci: Bir hayal ve bir amaçla yola çıkıldı