Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) Genel Başkanı Mustafa Gündeşli Atanamayan Uzman Çavuşların haklı mücadelesi için basın açıklaması yaptı. Genel Başkan Gündeşli yaptığı basın açıklamada; ‘’Atama hakkı kurumların inisiyatifine bırakıldığı için maalesef atamalarımız yapılmıyor. Uzman Çavuşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan atamaları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrası ile Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir dedi.  3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrasında, ‘Uzman Erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir’ denilmektedir.
Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteği ile görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar Kamu Kurum ve Kuruluşlarının boş Memur Kadrolarına atanma hakkına sahiptirler.2016 yılından önce göreve başlayan ve 2 yıl görev yapmaya mütakiben bırakmak zorunda kalan Uzman Çavuşlarda hak kaybına uğramıştır’’ dedi.
KAZANILMIŞ HAKLARIMIZ OLMASINA RAĞMEN NEDEN ATANAMIYORUZ?
ATAUZDER Genel Başkanı Gündeşli açıklamasının devamında; ‘’Hak sahibi binlerce kahraman Uzman Çavuş arkadaşımız kazanılmış hakları olmasına rağmen yıllardır kamuda memurluk kadrolarına atanamamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları atanma taleplerine personel alımı yapmıyoruz, Atanabileceğiniz boş kadromuz yoktur, hizmetinize ihtiyacımız yoktur, personel giderlerimiz fazladır şeklinde cevaplar vererek olumsuz yanıt vermektedirler açıklaması yapılıyor. Ortada bir mağduriyet var, bunu kimse görmezden gelemez dedi.
Yukarıda söz edilen kanun maddesinde atanma hakkında sadece usul belirtilmiş Vatan ve Millet için sahada canını ortaya koyarak görev yapan Kahramanların Atanma taleplerinin kurumlarca kabul edilmesi yönünde herhangi bir açıklama olmaması nedeniyle ve atama takdirinin Kurumların inisiyatifine bırakılması sebebiyle kazanılmış hakkımız olmasına rağmen maalesef atanamıyoruz.
Aynı üniforma altında terörle ve teröristlerle kahramanca mücadele etmiş fakat Şehit ya da gazi olmuş Uzman Çavuşlar 3173 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bulunuyor’’ dedi.
ŞEHİT YAKINLARI 
Başkan Mustafa Gündeşli açıklamasının sonunda; ‘’Gazi ve gazi yakınlarının, devletimiz tarafından yılın belirli aylarında kamu kurum ve kuruluşlarının boş olan memur ve işçi kadrolarına hak sahipliğinin tespitinden sonra kura ile atanarak istihdamları sağlanmaktadır. Bu mücadelede bir şekilde sağ kalıp silah arkadaşlarının kanını yerde koymayan ilerleyen süreçte bir şekilde mesleğinden ayrılan Uzman Çavuşlar ise bir başlarına ellerinde bir kanun maddesi ile kurumları gezip atanabileceği ve kabul edilebilecek yer aramaktadır dedi.
Yaşanan mağduriyetin bitirilmesi ve kahramanların haklarının teslimi için bir defaya mahsus olmak üzere 3173 sayılı kanunda belirtilen atama şeklinde ya da 6191 sayılı kanuna tabi Sözleşmeli Erlerin kamuda istihdamı yönünde hazırlanan yönetmelik benzeri bir yönetmelik ile kamuda Memuriyete Atanmalarının devletimiz eliyle yapılmasını istiyoruz. Lütfen bizim sesimizi duyun.
Saygılarımla arz ederim’’ dedi.
(Dahi GEDİK)

353 Binden fazla Emekli indirimli seyahat etti 353 Binden fazla Emekli indirimli seyahat etti


 

Editör: Niğde Haber