Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, kırsalda mera alanı iken hazine arazilerine dönüştürülüp köy dışına satış yolu açılan ve bu yolla imara açılan tarım arazilerinin korunması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek Hazine arazilerinin yabancılara ve köy dışında kişilere ihale ile satışının durdurulmasını da isteyen Gürer, “Yabancılar gelip en verimli tarım arazilerini satın alıyor, çiftçi ihtiyaçtan dolayı satmak zorunda kaldığı kendi tarlasında maraba olarak çalışıyor” dedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mera iken tarım arazisine dönüştürülen ve köy ya da kırsal mahallede yer alan alanların imara açılıp satışa çıkarılması yanlış olduğunu söyledi. Ankara’nın Yassıhöyük (Gordion)köyü sakinlerinin katılımı ile Meclis’te basın toplantısı düzenledi.
CHP Milletvekili Gürer, mera iken hazine arazilerine dönüştürülen ardında ihale ile satışa çıkarılan ve de Sit alanlarının da içinde yer almasına rağmen  imara açılması gibi uygulamaların neden olduğu sorunlara dikkat çekti.
AKP’NİN İLK 15 YILDA SATTIKLARI
CHP Milletvekili  Fethi Gürer, AKP iktidarının ilk 15 yılda 101 kuruluşun kamu paylarını, 10 liman, 90 elektrik santrali ,40 işletme, 11 otel ve sosyal tesisi, 3707 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6808 kalem makine tesisat, 155 adet isim hakkının satıldığını ve bu satışlardan 60 milyar dolar gelir elde edildiğini aktardı.
YENİ SATIŞLAR YOLDA
2022 yılında yapılan özelleştirmelerden de 8,5 milyar dolar gelir elde edildiğinin açıklandığını anımsatan Ömer Fethi Gürer, “Aralarında şeker fabrikaları, enerji şirketleri, limanlar ve kamu varlıklarının satışının gerçekleştirileceği yeni bir özelleştirme süreci başlatıldı. Karayolları, şeker fabrikaları, elde kalan kamu varlıklarının taşınmazlara, EİAŞ VE TEİAŞ gibi kuruluşlar ilk elden özelleştirilecek. Amaç kamunun yükünü azaltmak ve gelir elde etmek olarak belirlense de satışlardan sonra bu amaca ulaşılamadığı da gözleniyor” dedi.
YABANCILARA SATILAN TARIM ARAZİLERİ
Tarım arazilerinin yabancılara satışındaki artışa da dikkat çeken CHP Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, 30 milyon metrekare tarım arazisinin yabancılara satıldığı, bir o kadarının kiralandığını ifade etti.
Düzenlemeyle hazineye ait arazilerin satışı yönünde uygulamaların da başladığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “21 Aralık 2011 tarihinden itibaren 3 yıldan fazla kiralanan tarım arazilerinin yöre halkına satışının yapılacağı ve bu arazilerinin de yalnızca tarım arazisi olarak kullanılacağı belirtilmişti ama bu uygulama da bu şekilde gerçekleşmedi. Çok yerde bu araziler o yörelerde yaşayanların dışından gelenler tarafından satın alındı. Bunun yanlış olduğunu dile getirdik. Ülkenin farklı bölgelerindeki tarım arazilerinin satışları halen devam ediyor” dedi.
Büyükşehir yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bazı beldelerin ve köylerin kırsal mahalleleri dönüştürüldüğünü anımsatan Gürer, bu yörelerdeki tarım arazilerinin ise ne yazık ki imara açıldığını ifade etti.
TARIM ARAZİLERİ SATILACAKSA O YÖREDE YAŞAYANLARA SATILMALI
İmara açılan tarım arazilerinin o yörelerde yaşayanların dışında, başka yerlerden gelenler tarafından satın alınmasının sorunlara yol açtığına değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekenlere verilmesi gereken yerler, ihaleyle başka yerlerden gelenlere satıldı. Tarımın içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında bu tür düzenlemelerinde öncelikle o köyde yaşayan önceliklenmelidir. Çöl yerde, o yerlerde yaşayanların dışında, başka kişilere araziler satıldığı gözlendi. Bu da o yörelerde tarımsal sorunlara da neden oldu” şeklinde konuştu.
KADASTRO KAYITLARI GÜNCELLENMELİ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, köylerde tapu kadastro uygulamasının yapıldığı dönemlerde kayıtların çok takip edilmediğini, yıllarca o arazi kullananların arazi değer bulunca tarlası satmak isteyince o arazi üzerine kayıtlı olmadığı öğrenince şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Arazim var diyen yıllardır ekip diktiği, kullandığı arazi başkasına kayıtlı görmesi sorunlar üretiyor. Tapu kadastro bu süreci yeniden güncellenmelidir. Olumsuz örnekler çok köy ve kasabada var. Bu durum köy ve kasabalarda gerilimlere neden oluyor.” dedi.
YASSIHÖYÜK KÖYÜNDEKİ UYGULAMA KÖYLÜLERİ MAĞDUR ETTİ
Ankara’nın Yassıhöyük köyündeki uygulamanın ise daha dikkat çekici bir örnek olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Burada köylünün yıllardır tarım arazisi olarak kullandığı hazine arazileri, konut alanı olarak belirlenip ihaleyle satışa çıkarıldı. Öncelikle buraların tarım arazisi olarak köy halkı tarafından satın alınması gerekirken, ne yazık ki tarım arazileri dışarıdan gelenler tarafından konut alanı olarak satın alınıyor. Bazı bölgelerde Sit alanlarının bile konut alanı olarak belirlendiği biliniyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Mera iken hazine arazisi dönüşen, “Gordion” olarak ünlenen antik kent yakınlarında verimli araziler ihale ile köy dışına satılmak istenmesi doğru değil.” diye konuştu.
YETKİLİLERE UYARI
Kamuya gelir elde etmek amacıyla yapılsa dahi köylerdeki tarım arazilerinin satışının o yörede ikamet edenlere satılması, satın alınan yerlerin de yine tarım arazisi olarak kullanılması gerektiğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Yetkilileri bu konuda uyarıyoruz. Böyle giderse köylerde de tarım arazisi kalmayacak. Kırsal zaten boşalıyor. Kırsal bölgelerde 55 yaş üstü vatandaşlar kaldı, onları da oralara toprakları bağlıyor. Topraklarını da bu şekilde kaybederlerse onlarda köylerinden göç edecek, tarım yapılmayacak, hatta büyükşehirlerde düzensiz göç sorunları daha da artacak. Bu durum tarımın sürdürebilirliği açısında da büyük sorun teşkil edecek” şeklinde konuştu.
TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇILMAMALI
Tarım arazilerinin ve Sit alanlarının imara açılmasının bölgenin yapısını değiştireceği gibi doğal dengeyi bozup kırsaldaki yaşam alanını daraltacak bir uygulama olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu uygulamanın derhal geri çekilmesi gerektiğini, bu tür uygulamalara yapılırken köylülere de danışılmasının şart olduğunu söyledi.
TÜRKİYE’YE YAPILABİLECEK EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ YAPIYORLAR
Tarım arazilerinin ve Sit alanlarının imara açılması ve yabancılara satılmasını içeren düzenlemeyi, “Türkiye’ye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri” olarak nitelendiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Buradan Cumhurbaşkanına çağrıda bulunuyorum; Hazine arazilerinin, tarıma elverişli arazilerin şayet satılacaksa o yörelerde yıllardır tarım yapanlara satılması gerekir. Tarımsal desteklemeler artırılmalı. O bölgelerde ürün desenine ürünler yetiştirilmeli, tarımın sürdürülebilirliği sağlanmalı” şeklinde konuştu.
HER ÜLKE KENDİ KENDİNE YETEN BİR ÜLKE OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR
Kuraklık, savaş ve pandemi şartlarının her ülkeyi kendi ürününü kendi yetiştirecek bir mücadelenin içine soktuğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde tarımın sorunlu kılındığı yetmiyormuş gibi tarım arazilerinin imara açılması da kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.
TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE AYNI SORUN YAŞANIYOR
Ankara’nın Yassıhöyük köyündeki sorunun Türkiye’nin pek çok yerinde de var olduğuna vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hazine arazilerinin yabancılara satışı durdurulmalıdır. Yabancılar gelip en verimli tarım arazilerini satın alıyor. Çiftçi arazilerini zorunlu olarak satıyor ve bir müddet sonra sattığı tarım arazisinde maraba olarak çalışıyor. Tarım arazisi yabancılara satılmamalı, yerli çiftçinin de tarım arazilerini satmaması için desteklenmesi gerektiği bilinmelidir” diye konuştu.
MİLLİ GELİRİN YÜZDE 1’İ ÇİFTÇİYE VERİLMELİ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, düzenlediği basın toplantısında ayrıca, Milli Gelirin yüzde 1’nin çiftçilere aktarılmasıyla ilgili kanunu hatırlatarak, “AKP kendi çıkardığı kanuna bile uymuyor. Milli Gelirin yüzde 1’i olan 441 milyar lira verilmesi gereken çiftçiye 91 milyar lira ayrıldı” hatırlatmasında da bulundu.
(Dahi GEDİK)

Göçükte can veren Aydoğan toprağa verildi Göçükte can veren Aydoğan toprağa verildi