Bireylerin istek ve arzularını dile getirirken, kendilerini ifade etmenin güvenli yolları vardır. Bu yollara güvenli davranış becerileri adını veririz. Bu davranışlar hem yetişkinler tarafından öğrenebilir hem de çocuklara erken yaştan itibaren öğretilebilir davranışlardır. Bu davranışların kazanımı ile bireyler “başkalarına haklarını küçük görmeden ve zedelemeden kendi haklarını koruma, düşünce, duygu ve inanışlarını doğrudan, dürüst ve uygun yollarla ifade etme yeteneğini kazanabilirler. Peki, Ergenlik dönemindeki bir bireye bunu nasıl kazandırırız?
Ergenlik döneminde güvenli davranış kazanımı:
Ergenlik dönemi, değişim ve gelişimin en fazla olduğu dönemdir. Bu dönemde ergenler, kendilerini ifade edebilmek adına çeşitli yollara başvurur, arkadaşlarıyla ailelerinden daha fazla zaman geçirir, aynı zamanda ailelerine de ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde;

  • Birçok kötü alışkanlık ergenlik döneminde kazanılmaktadır. Bu sebepten dolayı ergenlere kendileri için zararlı olabilecek şeyleri reddetmek için “hayır” diyebilmeleri öğretilmelidir.
  • Arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirmek isteyen ergenler, bir yandan da aile bağlarını koparmak için direneceklerdir. Fakat bu dönemde, kendilerini güvenli ifade edebilmeleri için ailenin desteğine ihtiyaç duyarlar. Ebeveynler bu dönemde onlara destek olarak güvenli davranış kazanmalarına yardımcı olmalıdır.
  • Ebeveynler ergen ilişkilerinde; bir karar verdiğinde ergeni desteklemek ve ona saygı göstermek, kendi ilişkilerinde de aynı davranışları sergilemeleri açısından model olacaktır.
  • Dönem özellikleri itibariyle, ergenlerde saldırgan davranışlar gözlemlenebilir. Bu sebepten dolayı saldırgan davranışları ile başa çıkmaları için ebeveynlerin yardımcı olması gerekmektedir. Çevresiyle yaşadığı anlaşmazlıklarda neler yapabileceği hakkında konuşulmalı, fikir üretilmelidir.
  • Güvenli davranışlar sergilediklerinde onları takdir etmek, bu davranışların kazanılması ve pekiştirilmesi açısından oldukça fayda sağlayacaktır