İl Genel Meclisi Başkanı seçildi İl Genel Meclisi Başkanı seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal parti il başkanlığında tutuklu Milletvekili Can Atalay ile ilgili basın açıklaması yaptı.
CHP İl Başkanlığında yapılan açıklamada İl Başkanı Kıvrakdal; ‘’14 Mayıs seçimleri sonrasında Türkiye İşçi Partisinden Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hukuksuz bir şekilde tutsak tutulmaktadır. Bu tutsaklık nedeniyle Can Atalay Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullanmış ve Mahkeme de yerleşik içtihatlarınca ve isabetli olarak tutukluluğu hakkında hak ihlali kararı vermiştir. Dolayısıyla Can Atalay’ın vakit kaybetmeksizin salıverilmesi gerekmektedir’’ dedi.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI HERKESİ BAĞLAR
İl Başkanı Kıvrakdal açıklamasının devamında; ‘’Karar gereği yerine getirilmediği gibi 9 Kasım 2023 tarihinde Anayasanın güvencesi ve gereği olan Yüksek Mahkeme Yargıtay 3’ncü Ceza Dairesi kanalı ile anayasayı ihlal eden davranış ve tutum sergilemiştir. Toplumun her kesiminde bilinmektedir ki Anayasa Mahkemesinin kararları herkesi bağlar. Can Atalay tarafından anayasa ile tanınan bireysel başvuru hakkı kullanılmış ve çıkan sonuç açık ve net olmasına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından anayasa çiğnenmiştir dedi.
Yargıtay’ın ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerinin de belirlenmiş olduğu Anayasamız bir yargı darbesi ile lağvedilmiştir. Bunun yanında Yargıtay açıkça yetki aşımı yapmış hukuk düzeninde tarifi imkânsız tahribat yaratmıştır. Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bu olay başta anayasa olmak üzere Türk Hukukunu düzenleyen yasal mevzuatı ayaklar altına alarak hukuk düzenine darbe oluşturmuştur. Söz konusu durum; gecikmeksizin yerine getirilmesi gereken yargı kararlarının infazından kaçınabileceği sonucunu doğuracağı gibi bu kapsamda başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere tüm yargı organlarını işlevsiz ve etkisiz hale getirecektir’’ sözleriyle açıklamasını tamamladı.
(Dahi GEDİK)