Başkan Yıldırım: Gençlerin zanaata dayalı mesleklere ilgisi azaldı Başkan Yıldırım: Gençlerin zanaata dayalı mesleklere ilgisi azaldı

Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve yönetim ekibi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ı ziyarette bulundu. Ziyarette, ATAUZDER Genel Başkan Gündeşli ve yönetimi Dr. Fatih Erbakan ile bir süre görüştü. Dernek Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ziyarette yaptığı açıklamada; ‘’Uzman Çavuşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan atamaları 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrası ile Uzman Erbaş Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.  3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5'inci maddesinin son fıkrasında; ‘’Uzman Erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92'nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir’’ denilmektedir dedi.
Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 7 hizmet yılı süresini dolduran ve kendi isteği ile görevinden ayrılan Uzman Çavuşlar Kamu Kurum ve Kuruluşlarının boş Memur Kadrolarına atanma hakkına sahiptirler. 2016 yılından önce göreve başlayan ve 2 yıl görev yapmaya mutakıben bırakmak zorunda kalan Uzman Çavuşlar da hak kaybına uğramıştır. Bu durum Uzman Çavuşların kazanılmış haklarıdır lakin hak sahibi binlerce Kahraman Uzman Çavuş bu haklarından mahrum edilerek, Kamuda memurluk kadrolarına atanamamaktadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları atanma taleplerine personel alımı yapmıyoruz, Atanabileceğiniz boş kadromuz yoktur, hizmetinize ihtiyacımız yoktur, personel giderlerimiz fazladır ve benzeri  şeklinde cevaplar vererek olumsuz yanıt vermektedirler.
Yukarıda söz edilen kanun maddesinde atanma hakkında sadece usul belirtilmiş Vatan ve Millet için sahada canını ortaya koyarak görev yapan Kahramanların Atanma taleplerinin kurumlarca kabul edilmesi yönünde herhangi bir açıklama olmaması nedeniyle ve atama takdirinin kurumların inisiyatifine bırakılması sebebiyle kazanılmış haklarımız olmasına rağmen maalesef atanamıyoruz.
Aynı üniforma altında terörle ve teröristlerle kahramanca mücadele etmiş fakat Şehit ve Gazi olmuş Uzman Çavuşlar 3173 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında;
ŞEHİT YAKINLARI
Gazi ve gazi yakınları devletimiz tarafından Yılın belirli aylarında kamu kurum ve Kuruluşlarının boş Memur ve işçi kadrolarına hak sahipliğinin tespitinden sonra kura ile atanarak istihdamları sağlanmaktadır. Bu mücadele de bir şekilde sağ kalıp silah arkadaşlarının kanını yerde koymayan ilerleyen süreçte bir şekilde mesleğinden ayrılan uzman çavuşlar ise bir başlarına ellerinde bir kanun maddesi ile kurumları gezip atama başvurusunu kabul edebilecek yer aramaktadırlar.
Yaşanan mağduriyetin bitirilmesi ve Kahramanların haklarının teslimi için bir defaya mahsus olmak üzere 3173 sayılı kanunda belirtilen atama şeklinde ya da 6191 sayılı kanuna tabi Sözleşmeli Erlerin kamuda istihdamı yönünde hazırlanan yönetmelik benzeri bir yönetmelik ile kamuda memuriyete atanmalarının devletimiz eliyle yapılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu konuda başta hükümetimiz olmak üzere herkesten destek bekliyoruz. Saygılarımla arz ederim’’ dedi.
(Haber Kaynak: ATAUZDER)