Gazetemiz köşe yazarlarından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vural’ın “Niğde’de Dinî Hayat ve Tasavvuf Kültürüne Dair İzler” adlı eseri yayınlandı.


Ahmet Vural kitap

Daha önce “Niğdeli Âlimler –Eserler ve Düşünceler” adlı eserin editörlüğünü üstlenerek şehrimizin kültür mirasına katkı sunan Ahmet Vural’ın bu yeni çalışması da Niğde’miz için önemli bir hizmet olarak yer aldı.

Dört Mevsim Niğde Dergisi okuyucularıyla buluştu Dört Mevsim Niğde Dergisi okuyucularıyla buluştu


Niğde’deki tasavvufî mirasın her yönüyle ele alındığı kitaptaki eserin ilk bölümünde Niğde tarihine dair genel bilgiler verildikten sonra Niğde’de dinî hayatın kurumları olan mescid, cami ve medreseler tanıtılarak, mimari özellikleri ve bulundukları yerler hakkında bilgi verildi. Mezkûr bölümde ayrıca Niğde’de Kâdiriyye, Nakşibendiyye, Halvetiyye ve Mevleviyye tarikatlarının izi sürülerek bu tarikatlara ait olduğu öne sürülen tekkeler ele alınmıştır. İkinci bölümde Niğde’deki tasavvufî mirasa katkı sunan gönül erleri Kemâl Ümmî, Gül Baba, Osman b. Ahmed el-Fertekî, Hacı Seyyid İbrahim Efendi, Ahmed Kuddûsî ve Âşık Kemâlî Baba tanıtılmıştır. Üçüncü bölüm, eldeki veriler ışığında Niğde’de bulunduğu tespit edilen türbelere ayrılmıştır. Bu kapsamda Niğde’nin Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçeleri ayrı başlıklar hâlinde irdelenmiştir. Son bölümde ise Niğde’de tasavvufî hayata dair numûnelere yer verilmiştir. Yazar, Ahmed Kuddûsî’ye ait olduğu bilinen ve günümüzde bestelenmiş hâliyle çeşitli meclislerde okunan ilahileri tespit ederek ve bunların güftelerini tasavvufî açıdan yorumlandı.
Niğde’nin şahit olduğu tasavvuf kültürü hakkında günümüze dek ulaşabilen kaynakların sınırlı oluşu sebebiyle yazar, kitabın başlığını “Niğde’de Dinî Hayat ve Tasavvuf Kültürüne Dair İzler” şeklinde belirlediğini belirtti. Çalışmada mümkün olduğu ölçüde eldeki veriler ışığında kapsamlı bir çalışma ortaya konulduğu görülmekte. Çalışma Niğde’deki söz konusu tasavvuf kültürünü akademik bir çerçevede ele alan bir araştırma olması hasebiyle önem arz ediyor.

Vural’ın yeni kitabı yayınlandı 1

Niğde Haber Gazetesi olarak değerli yazarımız Ahmet Vural’ı çalışmalarından ötürü tebrik eder, akademik hayatında başarılar dileriz.
(İbrahim UGUN)