Seçimlerde çok sık kullanılarak verilen sözlerden biri olan üniversite öğrencilerine verilecek cep telefonu, bilgisayar ve internet destekleri kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece merak edilen ayrıntılar da belli olurken, 9 bin 500 liraya ek olarak 26 yaş sınırı getirildi.
Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet destekleri verilmesine ilişkin usul ve esaslar yer alırken, yayımlanan karara göre, 9 bin 500 TL'ye ek olarak 26 yaş sınırı getirildi.
Düzenlemeye göre; Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve 1 yıllık internet desteği sağlanacağı ifade edildi.
İKİNCİ EL KAPSAM DIŞI VE DESTEK TUTARI EN FAZLA 5 BİN 500 TL
İkinci el cihaz satın alımlarının destek kapsamı dışında olduğu aktarılırken, her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği destek tutarı toplamının en fazla 5 bin 500 TL olduğu ifade edildi.
Kararda, “Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB’dir. Bu destek, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılır” denilirken, Resmi Gazete'de yayımlanan esaslar şu şekilde sıralandı:
Satın alma tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olan, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanır.
Bu destek, nihai satış 9 bin 500 TL'yi aşmayan mobil telefon ve cihatları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarda kullanılır.
İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamı dışında bırakıldı.
Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL'dir.
Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10 cigabayt olacak şekilde yıllık 120 cigabayttır. Bu destel, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılır.
Edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılır.
Bu kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınır.
Bu karar kapsamında verilen destekler GSB bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanır.”
(Resmi Gazete)