İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı 81 İl ile birlikte eşzamanlı olarak Niğde’de de yapıldı
Niğde’de mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ’ın çevrimiçi katılımı, “İİMEK’lerin Etkinleştirilmesi Özel Gündemi” ile Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında toplandı.
81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ’ın çevrimiçi katılımı ile “İİMEK’lerin Etkinleştirilmesi Özel Gündemi” görüşüldü. Toplantının sonraki aşamasında Niğde’de yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının engelli bireylerin mesleki eğitimi ve istihdamı alanında daha etkin görev almasına yönelik çalışmalar yapılması kararı ile Kadın istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla tüm paydaşlar ile işbirliğinde Kadın İstihdamı, Kadın Girişimciliği ve Kadın Kooperatifçiliği Çalıştayı düzenlenmesi kararı görüşüldü.
Ayrıca Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği 2024 Mart ayı raporu ile İİMEK Denetim Kurulu faaliyetleri değerlendirildi. Bu kapsamda İİMEK’lerin daha etkin hale getirilmesi amacıyla tüm katılımcı kurumların işbirliğinde çalışmaları kararı alınarak toplantı sona erdi.
(Dahi GEDİK)

Bağlama’da Bahar coşkusu şenlikle yaşandı Bağlama’da Bahar coşkusu şenlikle yaşandı

Valilikte Özel Gündemli Toplantı 1

Valilikte Özel Gündemli Toplantı 2