Uzman uyarısı: Kurban eti kesilir kesilmez tüketilmemeli Uzman uyarısı: Kurban eti kesilir kesilmez tüketilmemeli

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Kuş ‘Dünya KOAH Günü’ nedeniyle bazı açıklamalarda bulundu.
Dr. Kuş, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biri olan KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) rahatsızlığı günümüzde dünyadaki ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor. Bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla her yıl Kasım ayının üçüncü çarşambası, “Dünya KOAH Günü” olarak belirlendi. KOAH, nefes yollarında mikroplarla oluşmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan, ilerleyici bir akciğer hastalığıdır.  Genellikle zararlı toz ve gaz maruziyeti ve yetersiz akciğer gelişimi gibi kişisel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan, hava yolları veya hava keseciklerinde anormalliklerin yol açtığı kalıcı solunumsal yakınmalar ve hava akımı kısıtlanması ile karakterize olan yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır dedi. KOAH’ da en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmadır. Hastalığın tanısı, basit bir test olan ‘nefes ölçüm testi’ ile kolayca konabilmektedir. KOAH’ın erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azalmaktadır. KOAH tanısı konulan kişilerin sigara kullanımını bırakmaları, zararlı toz, gaz dumanından, hava kirliliğinden ve zararlı etkileri kanıtlanmış olan elektronik sigara kullanımından uzak durmaları gereklidir. KOAH tedavisinde nefes açıcı özellikte ‘inhaler’ olarak adlandırılan, solunum yolu ile uygulanan ilaçlar ile hava yollarındaki daralmanın ve yangının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Solunum yetmezliği olan KOAH’lı hastalarda evde oksijen tedavisi veya evde solunum cihazı tedavisi gibi tedavilere ihtiyaç olabilmektedir. Hastalığın kötüleşmesini ve seyrini etkileyen, hatta ölümlere neden olan ataklardan ve zatürreden korunmak için grip ve zatürre aşılarının yaptırılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavilerinin düzgün uygulanması gerekir. Bu tedavilerin yanı sıra fiziksel aktivite ve gerekirse akciğer rehabilitasyonu uygulanması, hastaların günlük yaşamlarının daha kaliteli hale gelmesini sağlar. KOAH'ın erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. Bu nedenle,  40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde uzun süreli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin göğüs hastalıkları hekimi tarafından görülüp 'solunum fonksiyon testini yaptırması gerekir’’ iifadelerini kullandı.
(Dahi GEDİK)

Editör: Niğde Haber