Memur Sen Niğde İl Temsilcisi Hasan Orhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme masasının gündemini oluşturacak tekliflerini kamuoyuyla paylaştı.
Şube Başkanı Orhan yazılı basın açıklamasında, “Önümüzdeki iki yıllık süreçte; kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını düzenleyecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, ücret skalasında hak ettiği konumu bulacak, mali haklarını iyileştirecek tekliflerimizi Genel Merkezimiz vasıtasıyla kamu işverenine teslim ettik. Toplu pazarlık; sorunların görüldüğü, anlık kararların ve durumu kurtarmaya yönelik politikaların değil eksikliklerin etraflıca tartışıldığı, adil olanın ve mağduriyet üretmeyen kararların birlikte ele alınmasına imkân tanındığın önemli sosyal diyalog mekanizmasıdır. Toplu Sözleşme; hakkı temin etmenin, eksiklikleri gidermenin, beklentileri hayata geçirmenin ve sosyal maliyeti önlemenin en kilit anahtarıdır.
Memur-Sen olarak; emeğin ve alın terinin karşılığını almak, 6 milyondan fazla kamu görevlisi ve emeklisinin mağduriyetini önlemek ve adil olanı hayata geçirmek için Toplu Sözleşme masasına da sosyal diyalog zeminine de her zaman önem veriyoruz.
Kamu işvereni de; adil bölüşümü, alın terinin karşılığını, kamu görevlilerinin hukukunu, Büyük ve Güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirmek için Toplu Sözleşme masasını bir fırsat olarak görmelidir.
Tekliflerimizi sunumundan sonra kamu işvereni için; bir hafta gibi uzun bir süre var. Bu süre içerisinde, Kamu İşvereni tekliflerimizi tasnif edip, ayrıştırıp, 1 Ağustos itibarıyla masaya teklifle gelmelidir.7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizle birlikte, bir kaç hususun altını çizmek isterim.
Ocak ayından bu zamana; Dolar kurunda %46,Gram altında %47’ye yakın yükselişin olduğu ve özellikle son 1 aylık süreçte; akaryakıtta%40’ın üzerinde artışın yaşandığı ve bu ekonomik tablonun vergiler, emtia ve zorunlu giderlere yansıdığı bir dönemde toplu sözleşmeye gidiyoruz.
Bu noktada, Kamu işveren tarafı da; mali disiplin politikaları, ekonomide dengeleme ve tasarruf tedbirleri gibi gerekçeler yerine, ekonominin gerçek verilerini dikkate alarak; alım gücünü yükseltecek, reel geliri artıracak tekliflerle masaya gelmelidir.
Diğer taraftan, İmzalanma döneminden 4 ay sonra uygulanan, hedeflenen ve beklenen enflasyon tahminleri üzerinden tekliflerle gelinen ve 1 aylık zaman zarfına sıkıştırılan toplu sözleşme sisteminin dayanağı olan Kanun, miadını doldurmuştur. Bunu özellikle belirtmek isterim.
Tam da bu sebeple, bu Toplu sözleşmede 4688 sayılı Kanunu değiştirme ve güncelleme noktasında ortaklaşa karar almayı hedefliyoruz.
2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak, genel hatlarıyla maaş ve ücret artışlarına ilişkin tekliflerimizi buradan paylaşmak istiyorum. Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22.000₺’den kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1.650 ₺’nin tazminini istiyoruz.
Geçtiğimiz iki yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak;2024yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle Refah payı dâhil, Birinci üç ayda %35,İkinci üç ayda %10,Üçüncü üç ayda %15,Dördüncü üç ayda %10 artış istiyoruz.
2025 yılı için ise Türkiye’nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla;6’şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dâhil Birinci altı ayda %25 ve İkinci altı ayda %15 artış istiyoruz.” Dedi.
İKİ YILLIK SÜREÇTE TOPLAMDA %110 ORANSAL ARTIŞ TEKLİF EDİYORUZ.
İl Temsilcisi Orhan açıklamasının devamında , “Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı2024 Ocak ayında 29.700 ₺ olacaktır. Bununla birlikte, ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi, kamu görevlilerinin özgürlüklerinin artırılması, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi ve emekli aylıklarının artırılması yönündeki tekliflerimizi de kısa başlıklar halinde sıralamak istiyorum.
Enflasyon farkının; dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini, Toplu Sözleşme ikramiyesinin; aylık 1.000 ₺ olarak ödenmesini, Kamu Görevlilerine aylık 7.650 ₺ Kira Yardımı verilmesini,1. Dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını, Dini bayramlarda kamu görevlilerine 4.850 ₺ ikramiye ödenmesini, Eş yardımının 2.000₺, çocuk yardımının 500₺ ödenmesini ve emeklilere de verilmesini,8.077 ₺ seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını, mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef gibi birçok unvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının iyileştirilmesini, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesini,
Gelir Vergisinin %15’e sabitlenmesini, Görevde Yükselme ve unvan Değişikliği Sınavlarının 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını, Kadroya geçişte kapsam dışında kalan İHS li personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.
Genelde; önceki dönem toplu sözleşmede kazanım olup revize edilen 19, aynen korunan 26 ve de, yeni sunulan 84 olmak üzere toplamda 129 Teklifimizle birlikte; 11 Hizmet Kolunda; yetkili Sendikalarımızın 807 Teklifi ile toplamda 936 Teklifimizi Kamu İşvereni Heyeti Başkanına teslim ettik.
Memur-Sen ve hizmet kolunun tamamında yetkili sendikaları; masanın emekçiler yönüyle tek temsilcisidir” İfadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.
(Dahi GEDİK)

Hasan Orhan 2