Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024 yılında Tarım Kanununun 21. Maddesine göre Milli Gelirin yüzde biri olarak belirlenen tarımsal desteklemelerin verilmediğini, bu durumun Meclis Araştırması önergesi ile gündeme getirilip değerlendirilmesini istedi.
Tarım Kanuna göre çiftçiye milli gelirin yüzde 1’inin verilmesi gerektiğini belirten Gürer, “2024 yılında çiftçiye verilmesi gereken miktar 411 milyar TL iken, verilecek rakam 91 milyar TL olarak açıklanmıştır” hatırlatmasında bulundu.
CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Gürer, tarımsal desteklemelerin kapsamının geliştirilmesi, destekleme ödemelerinin artırılması, tarımsal desteklemelerin mevcut durumu ve eksikliklerin ortaya konulması amacıyla verdiği Meclis Araştırma önergesinde, tarımsal desteklemelerin gıda güvenliğini güvence altına alan en önemli unsurlar arasında yer aldığına dikkat çekti.
TARIMSAL DESTEK GENEL EKONOMİYİ DE ETKİLER
Tarımsal üretimin, gıda güvenliği, istihdam ve gelir dağılımı gibi bir dizi kritik alanı etkilediğine işaret eden Ö.Fethi Gürer, tarımsal desteklerin sağlanmasının hem çiftçilerin hem de genel ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesi için hayati bir rol oynadığını belirtti.
Tarımsal desteklerin, yerel üretimi teşvik ederek gıda güvenliğini güvence altına aldığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bir ülkenin kendi gıdasını üretebilmesi, dışa bağımlılığı azaltır ve ulusal güvenliği artırır. Ayrıca tarım sektörü, dünya genelinde önemli bir istihdam kaynağıdır. Tarım sektörünün stratejik önemi göz önüne alındığında, sektörün desteklenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Tarımsal destekler, çiftçilere finansal ve teknik destek sağlayarak tarımda istihdamın sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmaktadır. Tarım, genellikle kırsal bölgelerin ekonomik temelini oluşturur ve tarımsal desteklemeler, bu bölgelerde yaşayan insanların yaşam standartlarını yükseltmeye ve kırsal kalkınmayı desteklemeye yardımcı olur” diye konuştu.
Tarım sektörünün stratejik gücünün farkına varan ülkelerin, tarımsal üretime odaklanan politikalar uyguladığını da aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ancak AKP iktidarının benimsediği tarım politikalarının odağında hiçbir zaman çiftçi olmadığını ifade etti.
ÇİFTÇİYE VERİLMESİ GEREKEN 411 MİLYAR LİRA VERİLECEK OLAN 91 MİLYAR LİRA
Tarım Kanunun 21. maddesi gereğince çiftçiye milli gelirin yüzde 1’i verilmesi gerekirken bu oranda bir ödemenin AKP iktidarda olduğu süreç içinde yapılmadığını hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu sebeple de çiftçilerin artan girdi masraflarının yanında tarımsal desteklemeler yetersiz kalmıştır. Örneğin, 2024 yılında çiftçiye verilmesi gereken miktar 411 milyar TL iken, verilecek rakam 91 milyar TL olarak açıklanmıştır” şeklinde konuştu.
MAZOT DESTEĞİ 16,1 MİLYAR LİRA VERGİSİ 46 MİLYAR LİRA
2024 yılı mazot desteğinin 16.1 milyar TL olarak açıklandığını da anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bir yılda tarımsal amaçlı kullanılan mazot ise 3 milyar litredir. Bu tutarın günümüz mazot değeri litre fiyatı çarpımı durumunda toplam ödeme 117 milyar TL’ye ulaşmaktadır. Bir litre mazottan 15 lira 34 kuruşluk vergi bulunmaktadır. Çiftçi 16.1 milyar TL mazot desteğine karşı 46 milyar TL vergi ödemektedir” şeklinde konuştu.
DAHA GERÇEKÇİ DESTEK POLİTİKALARI UYGULANMALI
Tarımsal desteklerin belirlenmesi ve uygulanmasında daha gerçekçi destek politikalarının benimsenmesi gerektiğine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma Önergesinin gerekçesinde; ‘’Çiftçilere sağlanan mali desteklerin miktarı artırılmalı ve adil bir şekilde dağıtılmalıdır. Bu, çiftçilerin rekabet gücünü artırarak tarım sektörünü güçlendirecektir. Tarımsal desteklerin güçlendirilmesi, bir ülkenin ekonomik istikrarını, gıda güvenliğini sağlamak adına önemli bir adımdır. Bu destekler, çiftçilerin güçlenmesine ve tarım sektörünün daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olarak genel kalkınmaya olumlu katkılarda bulunacaktır. Bu nedenle, tarımsal desteklemelerin kapsamının geliştirilmesi, destekleme

Gürer: TMO çiftçiye değil tüccara çalışıyor Gürer: TMO çiftçiye değil tüccara çalışıyor

ödemelerinin artırılması, tarımsal desteklemelerin mevcut durumu ve eksikliklerin ortaya çıkarılması adına Meclis Araştırması açılmalıdır’’  dedi.
(Dahi GEDİK)

Editör: Niğde Haber