Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ve Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından Tarımın Geleceği Çalıştayı gerçekleştirildi.
940 DÖNÜM ARAZİYİ ÜNİVERSİTEMİZİN TARIM ÜRETİMİNE KAZANDIRDIK
13 Ekim Cuma günü,14.30’da  Açılış ve panel bölümü gerçekleştirilen Çalıştay’ın açış konuşmasını NÖHÜ Rektörü Prof.Dr Hasan Uslu gerçekleştirdi, Rektör Uslu, “ Üniversitemiz TÜBİTAK’ın 2023 Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu’na göre tarım alanındaki çalışmalarda 208 Türk üniversitesi içerisinde birinci sırada yer aldık. Bu bağlamda hem Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizde hem de Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimizde alana ilişkin yürüttüğümüz eğitim öğretim, bilim ve araştırma geliştirme çalışmalarının meyvelerini ulusal düzeyde elde ettiğimiz başarılarımızla toplamaya başladık. Yine bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmalarımızın uygulamalarını ise Üniversitemizin bünyesindeki tarım uygulama alanlarımızda titizlikle gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda son iki yılda 940 dönüm araziyi Üniversitemizin tarım üretimine kazandırdık. Bilimsel araştırmalarımızı çok daha geniş bir sahada uyguluyoruz. Böylece Merkezimiz aracılığıyla bilimsel çalışmalarımızı tarımsal üretim ve teknoloji uygulamalarıyla katma değerli ürün çıktılarına dönüştürebiliyoruz. Üniversitemize ait tescilli NOHUTT (Niğde Ömer Halisdemir Tarım ve Teknoloji Ürünleri) markası altında Satış Ofisimizde tüketicilerle buluşturuyoruz.
Gerek öğrenci ve personelimiz gerekse Üniversitemiz dışından vatandaşlarımız, Üniversitemizin uygulama alanlarında üretilen ürünlere bu sayede ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla Üniversitemiz, bu alanda bilim, teknoloji ve eğitim öğretim odaklı yürüttüğü çalışmalarını aynı zamanda uygulama alanlarında geliştirerek ülkemizin tarım alanındaki gücüne güç katmaya kararlılıkla devam ediyor.
Üniversitemiz “Bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olmak.” gibi bir vizyona sahip. Bu vizyon doğrultusunda Üniversitemizde, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemiz ve özellikle Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimiz aracılığıyla Hayvansal ve Bitkisel Tarımın yanında Bölgesel Kalkınma faaliyetleri de yürütülmektedir. Bu bağlamda bölgemizin tarım alanındaki sorunlarına bilimin öngördüğü ve modern teknolojinin gerektirdiği şekilde çözümler sunmaya çabalıyoruz.
Üniversite-Şehir iş birliği anlayışından hareketle Üniversitemiz öncülüğünde kurulan Niğde Tarım Konseyi (NİTAK) ve bu çatı kuruluşun himayesinde düzenlenen etkinlikler bunlara en somut örneklerdendir. Şehrimizdeki tarım alanında yer alan tüm kuruluşları ve oluşumları tek bir çatı altında birleştirerek sektörün sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri için çalışmalar yapma amacını taşıyan bu platform, ilk olarak geçtiğimiz yıl içerisinde Niğde Tarım Çalıştayı düzenlemiştir. Yine bugün bizleri bir araya getiren “Tarımın Geleceği Çalıştayı” da, Üniversitemizin sivil toplumla iş birliği anlayışı temelinde bölgesel ve ulusal sorunlara çözüm getirme ve gelecek vizyonuna katkı sunma çalışmalarına bir örnek niteliği taşımaktadır. Umuyorum ki bu anlamlı etkinlik, genelde ülkemizin özelde ise şehrimizin ve bölgemizin tarım alanında karşı karşıya olduğu sorunlara uzman görüşleri ve bilimsel veriler temelinde çözümler getirir ve ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde stratejik önemi haiz olan tarım alanındaki politikalarına katkı sunar.” dedi.
KİŞİ BAŞI TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİMİZ 21 BİN 413 LİRA
Rektör Uslu’nun konuşması sonrası Niğde Valisi Cahit Çelik te katıldığı Çalıştayda konuşma gerçekleştirdi.
Vali Çelik konuşmasında; ‘’Tarım; insanlık tarihi boyunca var olmuş ve her geçen yıl, sınırlı kaynaklara mukabil artan dünya nüfusuyla daha da önemli ve stratejik bir sektör haline gelmiştir. Bunun önemini salgın gibi, savaş gibi dönemlerde dünyadaki tüm ülkeler somut olarak bir kez daha görmüşlerdir. Şüphesiz nüfusunun besin ihtiyacını kendi iç dinamikleri ile karşılayabilen ve bunu garanti altına alabilen Devletler ise geleceğine daha güvenle bakmışlardır. Bu bağlamda; gerek Rusya-Ukrayna savaşı ve gerekse salgın döneminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz tarımsal anlamda bu krizleri sorunsuz bir biçimde geride bırakmıştır.
Niğde özelinde tarım sektörüne baktığımızda bizleri memnun eden verileri görüyoruz. Bu verilerin oluşumunda Devletimizin üretimden pazarlamaya kadar her noktada verdiği destek ve gösterdiği rehberlik son derece önemli rol oynamıştır.
Niğde doğal özellikleri, iklim yapısı ve üretim alanları, nitelikli insan gücü ve güçlü özel teşebbüs ruhu ile ülkemizin önemli tarım kentleri arasındadır. İlimizin tarım ve hayvancılık sektörünü analiz ettiğimizde; 275 bin 783 hektar tarımsal arazi varlığının, 126 bin 638 hektarında yani %46’sında sulu tarım yapılmakta ve bu oran Türkiye ortalamasının iki katıdır.
İlimizde 237 bin 711 hektar mera arazisi bulunmakta olup, hayvancılık için de uygun şartlar mevcuttur. İl nüfusumuzun %42’si kırsal alanda yaşamakta olup, iş gücümüzün %48’i tarım alanında istihdam edilmektedir. İlimizde 38 bin kayıtlı çiftçimiz bulunmakla beraber nüfusumuzun yaklaşık %80’i tarım ve hayvancılıkla iştigal etmektedir. Tarımsal üretimde ilimiz Türkiye sıralamasında; Patateste 679 bin 653 ton ile Kuru fasulyede 57 bin 505 ton ile Çavdarda 42 bin 747 ton ile birinci sırada, Elmada 543 bin 326 ton ile Beyaz lahana üretiminde 135.495 ton ile ikinci sıradadır.
Bunun yanında salçalık domates, nektarin ve kiraz üretiminde de yine ülke sıralamasında ilk on il içinde yer almaktadır. Ayrıca, son yıllarda kavun, karpuz ve salçalık biber üretiminde de önemli bir üretim merkezi haline gelen ilimizde yapılan tüm bu üretimle beraber Kırsal Kalkınma Hibe destekleri ile kurulan tarımsal sanayi işletmeleri neticesinde üretilen ürünler otuz farklı ülkeye ihraç edilmek suretiyle, ülkemizin tarımsal hasılasına katkı verilmektedir.
Niğde’nin toplam ‘Tarımsal Üretim Değeri’ son 5 yılda %100 artarak 7,6 Milyar liraya yükselmiştir. Tarım alanı olarak Türkiye’nin tarımsal alanının %1 ine sahip olan ilimiz, Türkiye’nin toplam tarımsal üretim değerinin %1,41 ini karşılamaktadır. Bu da birim alandan elde gelir açısından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğumuzun bir göstergesidir. Kişi başı ‘Tarımsal Üretim Değerimiz ise 21 bin 413 lira olup, Türkiye’de 4. sırada yer almaktayız. İlimiz son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın hibe destekleri ile kurulan tesisler ile de tarımsal sanayide iyi bir duruma gelerek tarım ürünlerinin katma değerinin arttırılması ve sanayi sektörüne entegrasyonunda önemli bir yol kat etti. İlimiz son 5 yılda Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında en çok hibe alan il olmuştur. Bu kapsamda İlimizde toplam 797 proje hayata geçirilmiş olup, 165 Milyon lirası hibe olmak üzere 354 Milyon TL tutarında yatırım kazandırılmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldığı hepinizin malumlarıdır. Bu bağlamda ilimizde özellikle tarımda vahşi sulamanın önüne geçmek amacıyla Bireysel Basınçlı Sulama sistemlerine dönüşüm hamlesi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu başlıkta yaptığı hibe desteklerinden en büyük payı alan ilimiz, bu destekler ile 2007 yılından günümüze basınçlı sulama sistemi kullanımını %58’den %82’ye yükseltmiştir. Hayvancılık sektöründe Tarım ve Orman Bakanlığımızın ahır, ağıl hibe destekleri ile büyükbaş hayvan varlığımız 180 bin başa, küçükbaş hayvan varlığımız ise 610 bin başa yükselmiştir. Burada ilimiz için son derece önemli bir başka hayvancılık projesinin de altını çizmek isterim.
Niğde’nin tarımsal hasılasına ve istihdamına önemli katkı verecek olan Niğde Bor Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi. Tarım ve Orman Bakanlığı’mız tarafından 2021 yılında onaylanarak tüzel kişilik kazanan OSB’miz 400 hektar alana sahip olup, bölge dâhilinde toplam 18 bin 800 büyükbaş besi hayvanı kapasiteli 115 adet hayvancılık işletmesi kurulacaktır. Altyapı projelerinin hazırlanmasının devam ettiği bölgemize bugün itibari ile 279 adet ön başvuru bulunmaktadır.
Bölgenin ‘Hastalıktan Ari Bölge’ olarak tam doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte yılda 9 bin ton kırmızı et üretimi gerçekleşecek ve 600 vatandaşımıza doğrudan 900 vatandaşımıza dolaylı olarak aş kapısı sağlanacaktır’’ dedi.
Açılış konuşmaları sonrası Çalıştay’ın panel bölümünde alanında uzman akademisyenler ve girişimcilerin yer aldığı panel gerçekleştirilerek Çalıştay’ın ilk günü tamamlanmış oldu.
(Dahi GEDİK)
WhatsApp Image 2023-10-13 at 17.21.33 (3)
Tarımın Gelecegi Calıstayı 2
WhatsApp Image 2023-10-13 at 17.21.31 (1)