Tarihte Bugün Tarihte Bugün

2 Mart 1918 – Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti Nuriye İsmail (Canbulat) Hanım başkanlığında kuruldu. Cemiyet, Enver Paşa’nın eşi Naciye Sultan’ın himayesindeydi. Dernek, bir yıl içinde 6247 kişiye yiyecek dağıttı.
2 Mart 1918 – Rize’nin kurtuluşu.
2 Mart 1807 – Amerikan kongresi, herhangi bir yabancı krallık, yer veya ülkeden köle ithalatını yasakladı.
2 Mart 1836 – Teksas, Meksika’dan bağımsızlığını ilan etti.
2 Mart 1855 – II. Aleksander Rus Çarı oldu.
2 Mart 1888 – İngiltere, Almanya, Avusturya-Macaristan, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Rusya ve Türkiye arasında İstanbul antlaşması (Convention of Constantinople) imzalandı. Buna göre, ilgili devletlerin gemileri hem savaş hem de barış zamanında Süveyş Kanalından geçebilecekler.
2 Mart 1919 – İlk Komünist Enternasyonal Moskova’da toplandı.
2 Mart 1921 – Posof’un kurtuluşu
2 Mart 1924 – Halk Fırkası grup toplantısında, Şer’iye ve Evkaf Vekaletlerinin kaldırılmasına ve öğretimin birleştirilmesine karar verildi.
2 Mart 1933 – King Kong filmi New York’ta gösterime girdi.
(Haber Merlkezi)