Tarihte Bugün Tarihte Bugün

28 Ocak 1517 – Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu Kahire’ye girdi.
28 Ocak 1547 – VI. Edward İngiltere kralı oldu.
28 Ocak 1820 – Fabian Gottlieb von Bellingshausen ve Mikhail Petrovich Lazarev öncülüğündeki Rus ekip Antarktika kıtasını keşfetti.
28 Ocak 1854 – Mülkiye Mektebi açıldı.
28 Ocak 1871 – Fransa-Prusya Savaşı: Fransa teslim oldu, savaş sona erdi.
28 Ocak 1909 – İspanya-Amerika Savaşı’ndan beri orada olan Amerikan birlikleri Küba’dan ayrıldı.
28 Ocak 1918 – Lev Troçki Sovyetler Birliği’nde Kızıl Ordu’yu kurmaya başladı.
28 Ocak 1920 – Osmanlı Mebusan Meclisi’nin gizli oturumunda Misak-ı Milli kabul edildi.
28 Ocak 1921 – Mustafa Suphi ve arkadaşları Trabzon’a geldikten sonra İskele Kahyası İttihatçı Yahya tarafından bir motora bindirildiler ve gece denizde öldürüldüler.
28 Ocak 1921 – Albert Einstein evrenin ölçülebileceğini öne sürdü. Bilim dünyasında bir tartışma başlattı.
28 Ocak 1923 – İçişleri Bakanlığı İzmit ilinin adını Kocaeli olarak değiştirdi.
28 Ocak 1925 – Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İstanbul şubesi açıldı.
28 Ocak 1929 – İstanbul’da bir otomobil montaj fabrikası kurmak için Ford şirketi ile Maliye Vekaleti arasında imzalanan anlaşma Meclis’te kabul edildi.
(Haber Merkezi)

Editör: Niğde Haber