Tarihte Bugün Tarihte Bugün

1 Temmuz 1527 – Dünyanın ilk ve en eski protestan üniversitesi Marburg Philipps Üniversitesi kuruldu.1 Temmuz 1683 – Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı.
1 Temmuz 1736 – 23. Osmanlı Padişahı III. Ahmet öldü.
1 Temmuz 1798 – Napolyon Mısır’ı işgal etti
1 Temmuz 1839 – Padişah II. Mahmut öldü; yerine Sultan Abdülmecit geçti.
1 Temmuz 1867 – İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe girerek Kanada Konfederasyonu kuruldu. John A. Macdonald ilk başbakan oldu.
1 Temmuz 1878 – Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak Birleşik Krallıka devredildi.
1 Temmuz 1881 – Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen (New Brunswick) ve Calais (Maine) arasında yapıldı.
1 Temmuz 1903 – Tour de France ilk defa yapıldı.Bu yarışı Fransız Maurice Garin kazandı ve 6075 Frank ödülünde sahibi oldu.
1 Temmuz 1908 – SOS, Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olarak kabul edildi.
1 Temmuz 1911 – Kandilli Rasathanesi kuruldu.
1 Temmuz 1920 – Ankara’da subay yetiştirilmek üzere Sunuf-u Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı açıldı.
1 Temmuz 1921 – Çin Komünist Partisi kuruldu.
1 Temmuz 1925 – İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.
1 Temmuz 1926 – Deniz taşımacılığına ve ticaretine ilişkin esasları düzenleyen Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.
1 Temmuz 1926 – Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Kanun, 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlandı.
1 Temmuz 1927 – İstanbul’dan 16 Mayıs 1919’da ayrılan Mustafa Kemal, kurtuluştan sonra ilk kez İstanbul’a gelişinde büyük törenlerle karşılandı.
1 Temmuz 1929 – İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi.
1 Temmuz 1935 – Aydın demiryolu devletleştirildi
1 Temmuz 1937 – Toprakkale, İskenderun, Fevzipaşa – Meydanıekber demiryolları devletleştirildi.
(Haber Merkezi)

Editör: Niğde Haber