Tamamlayıcı sağlık sigortası, Türkiye'deki bireylerin devlet sağlık hizmetlerinin yanı sıra özel sağlık hizmetlerinden de yararlanmalarını sağlayan önemli bir finansal güvence aracıdır. Bu sigorta türü, özellikle özel hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak, geniş ve kapsamlı bir sağlık güvenliği sunar. Primlerin belirlenmesi ise bir dizi değişkene bağlıdır. Sigorta şirketleri, bireysel risk faktörlerini ve maliyet unsurlarını dikkate alarak, her sigortalı için adil ve sürdürülebilir bir prim hesaplama yöntemi uygular. Bu yöntemde esas alınan beş önemli faktör; sigortalının yaşı ve cinsiyeti, sağlık geçmişi ve mevcut sağlık durumu, sigorta kapsamı seviyesi, coğrafi konum ve yaşam tarzı ve alışkanlıklarıdır. Her bir faktör, sigorta primlerinin hesaplanmasında kritik bir rol oynayarak, sigortalının ödeyeceği miktarın belirlenmesine doğrudan etki eder. Tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinin belirlenmesinde dikkate alınan bu beş faktörü Monopoli Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bonofiyel anlattı.

1. Yaş ve Cinsiyet

Yaş faktörü, sağlık sigortası primlerinin belirlenmesinde merkezi bir rol oynar. İnsanların yaşam sürecinde sağlık ihtiyaçlarının ve dolayısıyla sağlık hizmetlerine olan talebin artması doğaldır. Bu durum, genellikle daha ileri yaş gruplarında daha yüksek sağlık sigortası primleri ile sonuçlanır. Yaş ilerledikçe ortaya çıkan ve sıklıkla rastlanan kronik hastalıklar veya diğer sağlık sorunları, sigorta şirketleri için artan bir risk faktörü teşkil eder.

Cinsiyet de sigorta primlerini etkileyen önemli bir faktördür çünkü cinsiyete özgü sağlık riskleri ve sağlık hizmetlerine başvuru sıklıkları farklılık gösterir. Kadınlar ve erkekler, farklı yaşam evrelerinde farklı sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Özellikle kadınlar, doğurganlık dönemlerinde düzenli sağlık kontrolleri ve potansiyel gebeliklerle ilişkili sağlık hizmetlerine daha sık başvurabilirler. Bu tür hizmetlerin maliyeti, kadınların belirli yaş aralıklarında daha yüksek primlerle karşılaşmalarına neden olabilir. Aynı zamanda, menopoz sonrası dönemde kadınlar özgül sağlık sorunları için daha fazla tedavi gereksinimi duyabilirler, bu da prim hesaplamalarında dikkate alınan bir diğer faktördür.

Sigorta şirketleri, yaş ve cinsiyet gibi demografik faktörleri değerlendirirken, toplumsal sağlık verileri ve istatistiksel risk analizleri kullanır. Bu analizler, her bir yaş grubu ve cinsiyet için ortaya çıkabilecek ortalama sağlık maliyetlerini tahmin etmekte kullanılır ve böylece sigorta primleri daha adil ve gerçekçi bir şekilde belirlenir.
 

2. Sağlık Geçmişi ve Mevcut Sağlık Durumu

Sağlık geçmişi ve mevcut sağlık durumu, tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinin belirlenmesinde kilit faktörler arasında yer alır. Bireylerin geçmiş sağlık sorunları ve kronik hastalık durumları, sigorta şirketleri tarafından yüksek risk olarak değerlendirilir. Bu risk değerlendirmesi, sigorta kapsamının maliyetini doğrudan etkiler ve sonuç olarak, ilgili bireylerin ödemek zorunda olduğu prim miktarını artırabilir.

Örneğin, kalp hastalığı, diyabet veya kanser gibi kronik sağlık koşullarına sahip olan bireyler, genellikle sağlık hizmetlerinden daha sık yararlanma ihtiyacındadır. Bu durum, sigorta şirketlerinin bu bireyler için ayırdığı risk havuzunu büyütür ve dolayısıyla sigorta primleri bu artan riski yansıtacak şekilde ayarlanır. Aynı şekilde, geçmişte ciddi bir hastalık geçirmiş veya önemli bir cerrahi müdahale geçirmiş olan kişiler için de risk değerlendirmesi ve buna bağlı olarak primler yükselebilir.

Sigorta şirketleri, bu tür risk değerlendirmelerini yaparken bireylerin sağlık kayıtlarını, doktor raporlarını ve ilgili tıbbi bilgileri dikkatle inceleyerek, bireyin sağlık durumu hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmaya çalışır. Ayrıca, mevcut sağlık durumunu etkileyebilecek faktörler de göz önünde bulundurulur. Bu, şirketin sigorta poliçesinin maliyetini doğru bir şekilde hesaplamasına ve riski uygun bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

NÖHÜ’lü öğrenciye ailesinden mezuniyet sürprizi (VİDEO HABER) NÖHÜ’lü öğrenciye ailesinden mezuniyet sürprizi (VİDEO HABER)

3. Sigorta Kapsamı Seviyesi

Sigorta kapsamı seviyesi, tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarını belirleyen temel faktörlerden biridir. Poliçenin kapsadığı sağlık hizmetlerinin çeşitliliği, sigorta primleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Daha geniş kapsamlı sigorta planları, kapsadıkları sağlık hizmetleri nedeniyle daha yüksek maliyetlere yol açar.

Örneğin, poliçe kapsamında yatarak tedavi hizmetleri sunulması, sigorta şirketinin potansiyel maliyetini artırır çünkü hastanede yatış, cerrahi işlemler ve ilgili tedavi giderleri önemli maliyetler içerir. Aynı şekilde, ayakta tedavi hizmetleri de poliçe primlerini etkileyen bir diğer önemli faktördür. Bu tür teminatlar, doktor ziyaretleri, ilaç masrafları ve diğer tıbbi işlemleri kapsadığı için geniş bir koruma sağlar.

Doğum ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin sigorta kapsamına dahil edilmesi de primleri önemli ölçüde artırabilir. Bu hizmetler, gebelik sürecinin izlenmesi, doğum ve sonrasında gerekli olabilecek medikal destek gibi geniş bir yelpazede tedavi ve bakımı içerir. Ayrıca, psikolojik danışmanlık ve fizyoterapi gibi doğum sonrası bakım hizmetleri de sigorta primlerini yükselten faktörler arasında yer alır.

4. Coğrafi Konum

Coğrafi konum, tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarını belirleyen önemli faktörlerden biridir. Sigortalının yaşadığı bölge, sağlık hizmetlerinin maliyetleri üzerinde doğrudan etkiye sahip olabilir. Özellikle büyük şehirlerde veya sağlık hizmetlerinin genel olarak daha pahalı olduğu bölgelerde, sigorta şirketleri daha yüksek sağlık sigortası primleri belirlemek zorunda kalabilir. Bu bölgelerde yaşayan bireyler, daha yüksek maliyetli sağlık hizmetlerine erişim gereksinimi duydukları için, sigorta primleri de buna göre ayarlanır.

Bölgesel sağlık riskleri de coğrafi konuma bağlı olarak değişebilir ve bu da sigorta primlerini etkileyen bir başka faktördür. Örneğin, belirli bir bölgede sık görülen sağlık sorunları veya hastalık salgınları, o bölgede yaşayan bireyler için sigorta primlerinin artmasına neden olabilir. Ayrıca, sağlık hizmetlerine erişimin kolay veya zor olması, yani hastanelerin, kliniklerin ve sağlık merkezlerinin yoğunluğu ve erişilebilirliği de önemli bir faktördür. Erişilebilir sağlık kurumlarının az olduğu bölgelerde, acil veya gerekli sağlık hizmetlerine ulaşım daha maliyetli olabilir, bu da sigorta primlerini artırabilir.

5. Yaşam Tarzı ve Alışkanlıklar

Bireylerin yaşam tarzı ve alışkanlıkları, tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinin belirlenmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkar. Bu faktörler, bireyin sağlık üzerindeki potansiyel risklerini yansıtarak, sigorta şirketlerinin risk değerlendirmesinde temel bir ölçüt haline gelir. Özellikle sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi ve riskli sporlar gibi sağlık üzerinde olumsuz etkileri olan davranışlar, bireylerin sigorta primlerinin artmasına neden olabilir.

Sigara kullanımı, birçok ciddi sağlık probleminin tetikleyicisi olabilir, özellikle kalp hastalıkları, akciğer kanseri ve solunum yolu hastalıkları gibi durumlar sigorta şirketleri için yüksek maliyetli riskler arasındadır. Bu tür sağlık riskleri, sigorta şirketlerinin sigortalılara uyguladığı primlerde artışa yol açar. Benzer şekilde, aşırı alkol tüketimi de karaciğer hastalıkları ve diğer metabolik bozukluklar gibi sağlık sorunlarına yol açarak, sigorta maliyetlerini yükseltir.

Riskli sporlar ve aktiviteler de, potansiyel yaralanma ve kazalar nedeniyle sağlık sigortası primlerini etkileyebilir. Örneğin, dağcılık, paraşütle atlama veya motosiklet yarışı gibi faaliyetler, yüksek yaralanma riski taşıdığı için, ilgili sigorta şirketleri bu tür etkinliklere katılan bireyler için daha yüksek primler belirleyebilir.

Öte yandan, sağlıklı yaşam tarzı tercihlerine sahip bireyler, daha düşük sağlık riskleri taşıdıkları için genellikle daha avantajlı prim oranlarından faydalanabilirler. Düzenli egzersiz yapan, dengeli beslenen ve sağlık kontrollerini aksatmayan bireyler, daha az sağlık sorunu yaşama eğilimindedir, bu da sigorta şirketleri için daha düşük bir risk anlamına gelir.

Yaşam tarzı ve alışkanlıklar, bireylerin sağlık sigortası primlerini doğrudan etkileyen önemli faktörlerdendir. Sigorta şirketleri, bu faktörleri değerlendirerek bireylerin sağlık risk profilini oluşturur ve buna göre adil bir prim belirlemesi yapar. Bu süreç, sigorta şirketlerinin risklerini yönetmesine ve bireylerin sağlık ihtiyaçlarına uygun sigorta çözümleri sunmasına olanak tanır.

(Tanıtım)

Editör: Niğde Haber