Niğde İl Özel İdare İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Meclis Başkanı Nusret Teksin ’in başkanlığında yapılan toplantı, 7 Şubat Çarşamba günü saat 10.30’da, il genel meclisi üyeleri yoklaması yapılarak birleşim açıldı.
Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunup, oylanmasının ardından, sırasıyla; Mülkiyeti İl özel idaresine ait İlimiz Çamardı İlçesi Demirkazık Köyü 129 ada 11 nolu (78.426,34 m2) parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın Bungalov (Kır Evleri Tipi Evler yapılmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına olan tahsisin iptal edilip edilmeyeceği, iptal edilmesi halinde söz konusu taşınmazın Bungolov Ev ve Spor Tesisi yapılmak üzere 25 yıllığına İrtifak Hakkı Kurulması yöntemi ile kiraya verilip verilmeyeceği konularının görüşülmesi ve oylanması ;
İl Genel Meclisinin 08.01.2024 tarih 31 sayılı kararıyla reddedilen, İlimiz Çamardı İlçesi Demirkazık Köyü 101 ada 19 no’lu parselde Depolama Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanıp onaylanmayacağı konusunun görüşülmesi ve oylanması.
Niğde Merkez Hançerli Köyü, Köy Yerleşik alan Genişleme Sınırının belirlenmesi konusu.
Niğde’nin Çamardı İlçesi Elekgölü, Köy Yerleşik alan Genişleme Sınırının belirlenmesi konusu.
Niğde’nin Merkez Kırkpınar Köyü 114 ada 16 nolu parselle Konut Alanı amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
Niğde’nin Ulukışla İlçesi Şeyh Ömerli Köyü 158 ada 29 nolu parselde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
Niğde’nin Merkez Kırkpınar Köyü 114 ada 14 ve 15 nolu parselde Konut Alanı amaçlı yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunu içeren maddeler görüşüldü. Oylamaya sunularak karara bağlandı. Toplantı bir sonraki birleşim gün ve saatinin belirlenmesi ile tamamlandı.
(Dahi GEDİK)