Başkan Kafalı: İlerleyen günlerde mitingler yapılacak Başkan Kafalı: İlerleyen günlerde mitingler yapılacak

Kurtuluş Savaşında şehit edilen Süleyman Fethi Bey’in ismi Bor Balkan Türkleri Derneği Başkanı Abdullah Özdamar’ın girişim ve çabaları sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir parka verilecek.
Bor Balkan Türkleri Derneği Başkanı Abdullah Özdamar’ın mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yazdığı başvuru dilekçesi sonuç verdi. 15 Mayıs 1919 günü İzmir'in Yunan ordusunca işgalinin başlamasıyla, Sarıkışla'da esir alınan Osmanlı askerleri arasında yer almış, Kordon'da ahalinin özellikle Rum ahalinin içinde Yunanların tüm zorlamalarına rağmen "Zito Venizelos" diye bağırmayı reddetmesi üzerine 22 süngü darbesi ile Şehit edilen Süleyman Fethi Bey’in adı İzmir’de bir parkta yaşatılacak. Bor Balkan Türkleri Derneği başkanı Abdullah Özdamar’ın başvuru dilekçesine istinaden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından cevaplanan dilekçede; “Sayın Abdullah Özdamar, dilekçeniz tarafımızca incelenmiş olup, bahse konu Şehit Süleyman Fethi Bey isminin Belediyemiz Meclisinde alınan karar üzerine yeni yapılacak bir parka verilmesi uygun görülmüştür.” İfadeleri yer aldı.
Bor Balkan Türkleri Derneği Başkanı Abdullah Özdamar ayrıca konuyla ilgilenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na teşekkür ederek; “Bizim için çok değerli olan ve Kurtuluş Savaşının kahramanlarından olan Şehit Süleyman Fethi Bey isminin yaşatılmasının önemli bir konu olduğunu söyledi.”
ADI NİĞDE’DE CADDE VE OKULLARDA YAŞATILIYOR
Kurtuluş Savaşında 23 Mayıs 1919 günü şehit olan Şehit Süleyman Fethi Bey’in ismi Niğde’de Süleyman Fethi Caddesi olarak ve Niğde Süleyman Fethi İlkokulu ve Orta Okulu olarak yaşatılmaya devam ediyor.
İZMİR İŞGALİNDE YUNAN SUBAYINA DİRENDİ
15 Mayıs 1919 günü Yunan ordusu İzmir'i işgal etmeye başladı. Süleyman Fethi Bey tutuklandı. Sürüklenerek Pasaport'a getirildi. Burada rıhtım boyunda başka Türk subaylarını da toplamışlardı. Hepsini tek sıra dizdiler. Yunan savaş gemileri limandaydı. İşgalden sevinç duyan yerli Rumlar alanı doldurmuş sevinç çığlıkları atıyorlardı. Bir Yunan subayı, Türk subaylarından her biri önünde duruyor, "Zito Venizelos!" (Yaşasın Venizelos!) diye bağırmasını emrediyordu. Sıra Fethi Bey'e geldi. O, emri yerine getirmedi, "Zito Venizelos" demedi. Yunan subayı buyruğunu birkaç kez tekrarladı. Fethi Bey duymamış gibi davrandı. Fethi Bey'in omuzlarında ki albaylık apoletlerini sökmek istemesi üzerine, elini şiddetle itti. "Onları sen takmadın ki sen sökesin!" diye bağırdı. Bunun üzerine, Yunan subayı emir verdi. Fethi Bey'i süngülemeye başladılar. Aldığı birçok süngü darbesiyle yere yıkıldı. Kahramanımızın ağır yaralı vücudu güçlükle alındı, İtalyan hastanesine kaldırıldı. 23 Mayıs 1919 günü şehit oldu. Emir Sultan haziresine defnedildi.
(Dahi GEDİK)

Bor Balkan Türkleri Derneğinin İzmir Bb Ne Yazdıgı Dilekçe