Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yenidoğan ölümlerini önlemek amacıyla “yenidoğan bebeğe eli değen sağlık çalışanlarına” yönelik eğitim verildi.
Niğde’de düzenli olarak verilen Neonatal Resüsitasyon (NRP) eğitimlerinin sonuncusu 21 kişilik grupla, 13-15 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika düzenlenerek verildi.
Eğitimle ilgili olarak Niğde İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bahadır Karaca; ‘’Tüm dünyada yılda dört milyon yenidoğanın hayatını kaybettiği ve bunların da %23’ünün doğum sonrası asfiksiye bağlı olarak kaybedildiği bildirilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfiksi temel bir neonatal sorun olma potansiyelini sürdürmekte ve özel bir neonatal deneyimi olmayan kurumlarda da neonatal resüsitasyon gereksinimi ortaya çıkabilmektedir. Yenidoğan dönemine yönelik yürütülen NRP ve diğer çalışmalar sonucunda hem neonatal bebek ölüm hızı hem de post-neonatal bebek ölüm hızı düşmüştür. Doğumu izleyen dakikalar bebeğin anne rahmin dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, gerektiğinde yeterli bir resüsitasyon alması; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyonunda becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olarak NRP sertifikası alan sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum’’ açıklamasında bulundu.
(Dahi GEDİK)

Sağlık Çalışanlarına Nrp Eğitimi Verildi 3

Sağlık Çalışanlarına Nrp Eğitimi Verildi 2

Sağlık Çalışanlarına Nrp Eğitimi Verildi 5

Sağlık Çalışanlarına Nrp Eğitimi Verildi 4

Ramazan sonrası duyulan yemek ihtiyacına dikkat Ramazan sonrası duyulan yemek ihtiyacına dikkat