Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, ülkemizde, 1998 yılında 26 Ekim günü kabul edilen ”26 Ekim Hasta Hakları Günü” hakkında bilgi vererek günle ilgili açıklamalarda bulundu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Okur; ‘’Hasta hakları hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumunda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir. Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde, 1998 yılında 26 Ekim günü “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir’’ dedi.
EĞİTİMLER DÜZENLENEREK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILDI
Dr. Okur açıklamasının devamında; ‘’İlimizde sağlık hizmeti sunulan İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizde, kamu ve özel devlet hastanelerimizde, özel tıp merkezi ve polikliniklerimizde vatandaşlarımızın hasta olarak haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde başvurabilecekleri hasta hakları birimlerimiz faaliyet göstermektedir. Günün önemine binaen 26 Ekim Hasta Hakları Günü'nde Müdürlüğümüz Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü ve Müdürlüğümüze bağlı kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan “Hasta Hakları Birim Sorumluları” tarafından sağlık hizmet sunucusunda yatan hastalar ile ayaktan sağlık hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarına, hasta hakları ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmış, yatan hastalar ziyaret edilmiş ve sağlık çalışanlarına yönelik  eğitimler düzenlenerek çeşitli etkinlikler yapılmıştır.
Hasta Hakları Uygulamalarının, hastalar ve sağlık çalışanlarımızdaki farkındalığı güçlendirmesi temennisi ile tüm hastalarımıza geçmiş olsun diyor, sağlıklı günler diliyoruz’’ İfadelerini kullandı.
(İbrahim UGUN)