Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’nca Niğde’de sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren termal otellere yönelik olarak Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi düzenlendi.
Eğitimle ilgili olarak Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bayraktar yaptığı açıklamada; ‘Lejyoner hastalığı ülkemizde bildirimi zorunlu bir bulaşıcı hastalık olup, hastalığın kontrolü amacı ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce ‘Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı’ yürütülmektedir. İlimizde sık görülen bir hastalık olmasa da ülkemizde toplum kaynaklı Lejyoner hastalığı daha çok seyahat ilişkili vakalar olarak ortaya çıkmakta, oteller ve konaklama tesisleri kaynaklı vakalar bildirilmektedir. Bu kapsamda başta oteller olmak üzere tüm konaklama birimlerinde hastalığın engellenebilmesi ve gerektiğinde alınacak önlemlerin yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirilmesi, hastalığa karşı hazırlıklı olunması, hastalıktan korunulması ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirler ile hastalığın bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile 13 Mayıs 2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen usul çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Söz konusu yönetmelik kapsamında düzenlenen eğitim programına katılan termal otel yönetici ve sağlık görevlilerine eğitim sonucunda “Katılım Belgesi” verildi.
(Dahi GEDİK)