Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, ‘’10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü” ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sağlık Müdürü Okur açıklamasında; ‘’DSÖ, 1992 yılından itibaren her yıl 10 Ekim gününü Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak belirlemiştir. Bugünün kutlanmasının nedeni dünya genelinde ruh sağlığı sorunları hakkında toplum farkındalığını arttırmak ve ruh sağlığını desteklemektir. Bu doğrultuda her yıl farklı bir ruh sağlığı teması seçilmektedir. Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki teması ‘Ruh Sağlığı Evrensel Bir İnsan Hakkıdır’ olarak belirlenmiştir. Bu yılın teması, tüm insanlar için ruh sağlığını temel bir insan hakkı olarak farkındalığı artırmayı ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kim oldukları veya nerede yaşadıkları fark etmeksizin herkesin en yüksek düzeyde ruh sağlığına erişme hakkına sahip olduğunu vurgulamaktadır’’ dedi.
TEDAVİ MALİYETLERİNİN ARTMASI SAĞLIK EKONOMİSİNİ ETKİLEMEKTEDİR
Dr. Okur açıklamasının devamında; ‘’Göç, pandemi ve savaşlar küresel olarak iyilik halimizi etkilemektedir. Herkesin ihtiyaç duyduğu psikolojik sağlığa erişmesi ve psikolojik iyilik halinin gözetilmesi oldukça önemlidir. DSÖ, olumsuz ruh sağlığı koşullarının giderek ergen ve gençleri daha fazla etkilediğini söylüyor. Bu nedenle toplumsal iyilik halinin her bir birey için bir hak olduğunu ifade ediyor. Ruh sağlığının korunması bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini koruyan ve arttıran en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle sadece bireyi değil bireyin içinde yaşadığı tüm toplumu ilgilendiren bir sorundur. Ruh sağlığının bozulması kişilerin gündelik yaşamlarını ve kendinden beklenen iş, okul, aile içindeki sorumluluklarını yerine getirebilme ve kendine bakabilme becerilerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Ayrıca sosyalliğini kaybetme ve görevlerini aksatmalarına da sebep olmaktadır. Ruhsal hastalıklar tedavi edilemediği zaman üretim ve işgücü kaybına, toplumsal ve ailesel sorunlara yol açmaktadır. Bu durum hem ülke ekonomisini hem de tedavi maliyetlerinin artması sağlık ekonomisini etkilemektedir. Bu kapsamda 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ile amaçlanan kişilerin ruh sağlığını koruyup desteklemek, önlenebilir psikiyatrik hastalıkların sıklığını azaltmak ve ruh sağlığı hastalarının sorunlarını ortaya koymak ve toplumda ruh sağlığı konusunda farkındalık çalışmaları yapmaktır.” Diye konuştu.
(Dahi GEDİK)