Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği NİÇEK Bileşeni olan TÜRÇEP (Türkiye Çevre Platformu) yerel seçimlere yönelik basın açıklaması yaptı.
TÜRÇEP Başkanı Abidin Özkaymak yaptığı yazılı basın açıklamasında; ‘’Türkiye Çevre Platformu doğal ve kültürel değerlere karşı yürütülen yok edici yağma ve talana karşı, doğaya karşı işlenen suçlarla mücadelesini sürdürürken, diğer yandan çevre duyarlılığının toplumsallaşması ve çevre bilincinin etkinleşmesi için çalışmaktadır. Ancak tüm bu mücadelelere karşın doğal kaynaklarımız, bir avuç çıkar çevrelerinin sınırsız kâr hırsına sunularak yok edilmeye devam ediyor. Çarpık kentleşme ve sanayileşme, kirli teknolojiler ile havamız kirletildi. Tarım alanlarımız betonlaştırılarak, çiftçilerimiz, köylülerimiz üretim süreçlerinden koparıldı. Ormanlarımız maden aramalarına açılarak toplumun akciğerleri, yer altı ve yer üstü içme ve kullanma su kaynaklarımız yok edildi. Denizlerimiz kirletildi. Bunların sorumlularını biliyoruz, tanıyoruz. Yıllardır sürdürülen çabalar doğaya karşı suçların işlenemez, yağma ve talanın yapılamaz olmasını zorunlu kılıyor. İşte böylesi bir süreçte Yerel seçimlere gidiyoruz.31 Mart Yerel seçimleri, tüm sosyal, toplumsal sorunlarımız da göz önüne alındığında her zamankinden daha önemli ve farklı bir nitelik içermektedir” dedi.
31 MART SEÇİMLERİ BUGÜN DÜNE GÖRE ÇOK DAHA ÖNEMLİDİR
TÜRÇEP Başkanı Özkaymak ayrıca; ‘’Belediyeler, yerel yönetimler yeni bir yaşam biçiminin inşası sürecinde son derece önemli işlevler üstlenmelidir. Tam da bu nedenle 31 Mart seçimleri bugün düne göre çok daha önemlidir.31 Mart 2024 seçimleri, insan emeği ve doğanın sınırsız sömürüsü ve talanına, bütün gücümüzle ve gür bir sesle “DUR” diyebilmek için çok önemli bir kavşaktır. Bunun için, tüm çevre duyarlı kuruluşlar birleşerek, tam bir dayanışma içerisinde olmalıdırlar.31 Mart 2024 yerel seçimleri, içine düştüğümüz büyük çöküşü sona erdirmenin önemli bir dönemeci haline getirilmeli. Tüm farklılıklarına karşın, etkin bir dayanışma ile bu seçim, toplumun çıkarları temelinde kazanca dönüştürmeli ve mutlaka kazanılmalıdır. Bu çerçevede, toplumsal değerlerimizi toplumun bütününün kullanımına sunan, yerinden demokratik yerel yönetim anlayışını benimseyen adaylara sahip çıkıp destekleyerek ve kazanabilecek olanlarla bütünleşerek bu seçimler kazanılmalıdır. Üzerimize düşenleri yaparsak kazanırız, Haydi o zaman kazanmak için sorumluluklar üstlenerek görev başına” İfadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.
(Dahi GEDİK)