Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir televizyon programında öğretmen alımında mülakat sisteminin devam etmesi ve KPSS puanın %50 sinin mülakatın %50 sinin alınması ile ilgili görüş sunması üzerine Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan: Sendikalarının yıllardır mülakatla ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.
Öğretmen adaylarının istihdamındaki mülakat uygulaması, adaylar arasında eşit, adil ve hakkaniyete uygun bir sonuç vermemekte, sürekli mağdur üretmektedir. Bu nedenle, öğretmen atamalarıyla ilgili karar verme süreçlerinde mülakat yöntemi kaldırılmalıdır. (54. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi - Haziran 2022)
ÖĞRETMEN İSTİHDAMINDA MÜLAKAT UYGULAMASI KALDIRILMALIDIR
Öğretmen adayının mesleki bilgi ve mesleki yeterlik düzeyini ölçmeyi öncelemeyen, adayın öğretmenlik mesleğine uygunluğunu ve yetkinliğini değerlendiremeyen, öğretmen yeterliliklerinin ve eğitim-öğretimin niteliğinin artırılmasına herhangi bir katkısı bulunmayan mülakat usulü kaldırılmalıdır. (Öğretmenlik Meslek Kanunu Hakkında Teklif, Değerlendirme ve Öneriler - Ocak 2022)
Mülakat sınavının mevcudiyetinin başlı başına bir sorun olduğu ve mülakatın doğrudan doğruya bir adaletsizliğe neden olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, mülakat yolu ile mesleki temsil yeterliliğinin ölçülebileceğine şüpheyle bakılmaktadır. (Eğitime Bakış - Ocak 2020)
Kamu hizmetinin devlet memurları eliyle yürütülmesi asıl olduğu gerçeğinden hareketle, sözleşmeli personel uygulaması, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi memuriyet dışındaki her türlü istihdam şekline son verilmeli; mülakat gibi kamu vicdanını yaralayan ve adaletsizlik üreten personel alım uygulamalarından da vazgeçilmelidir. (42. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi - Kasım 2018)
Bakanlık yeni personel istihdamında adalet, hakkaniyet, ehliyet ve liyakat ölçülerine göre objektif bir atama şeklini benimsemeli, her geçen gün daha fazla tartışmalı hale gelen mülakatla öğretmen istihdamından vazgeçmelidir. (39. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi - Eylül 2017)
Eğitim çalışanlarını huzursuz edecek, işlerine ve mesleki gelişimlerine odaklanmalarını engelleyecek, çalışma barışını ve kurumsal iş birliğini bozacak mülakatla atama, performans değerlendirmesi, rotasyon, yeterlik sınavı gibi zorlama tedbirler gündemden çıkarılmalı, öğretmenlerimizin asıl işine, öğrencilerine odaklanmasına zemin hazırlanmalıdır. (40. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi-Şubat 2018)
Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ile birlikte Türkiye'deki öğretmen istihdamı süreçlerine sözlü sınav aşaması da ilk kez dahil edilmiştir. Uygulamanın başladığı ilk günden itibaren sözlü sınav kamuoyunda tartışılmaktadır. Özellikle, çok sayıda sözlü sınav komisyonu olması, sınav komisyonunda bulunanların yeterlikleri, sınavlarda sorulan sorular, vb. konular kamuoyunda sıklıkla gündeme gelmektedir. Genel olarak, binlerce adayın çok sayıda farklı komisyon tarafından kısa süreli bir sözlü sınava tabi tutulmasının hem nitelikli öğretmen seçimine hizmet etmediği hem de adalet duygusunu zedelediği şeklinde genel bir kanı bulunmaktadır. (Eğitime Bakış İzleme ve Değerlendirme Raporu - Aralık 2017)
Bakanlık yeni personel istihdamında adalet, hakkaniyet, ehliyet ve liyakat ölçülerine göre objektif bir atama şeklini benimsemeli, her geçen gün daha fazla tartışmalı hale gelen mülakatla öğretmen istihdamından vazgeçmelidir. (39. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi - Eylül 2017)
Mülakatla öğretmen istihdamı kamu vicdanını yaralayan asla kabul edilemez bir istihdam şeklidir. Kazanma ve kaybetme nedeninin objektif kriterlere göre izah edilememesi, birçok sınavdan geçmiş öğretmen adaylarının standartları farklı komisyonlarca değerlendirilmesi adalet duygusunu zedelemekte, sosyal sorunlar üreten bir sistem olarak varlığını sürdürmektedir. (38. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi - Ağustos 2017)
Mahşeri vicdanı yaralayan, hakkaniyet kriterleri tartışmaya açık sözleşmeli öğretmenlik istihdamı uygulamasına da, bunun yolu olan mülakatla öğretmen alımına da karşı olduğumuzu, bu uygulamanın sonlandırılması zorunluluğunu bir kez daha dile getiriyoruz. (36. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi - Ocak 2017)
Milli Eğitim Bakanlığı, maşeri vicdanı yaralayan, hakkaniyet ölçütleri her halükarda tartışmaya açık olacak olan sözleşmeli öğretmenlik istihdamı uygulamasından da, bunun yolu olan mülakatla öğretmen alımından da bir an önce vazgeçmelidir. (35. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi - Ekim 2016)
668 sayılı KHK ile getirilen düzenleme, KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katı kadar aday arasından sözlü sınavla atama yapılmasını öngörmektedir. Ancak bu uygulamanın toplumdaki yansıması, ilan edilen kadro sayısı kadar öğretmen adayının istihdamı olarak değil, sözlü sınava çağrılmasına rağmen istihdam edilmeyen öğretmen adayının yetersiz, sakıncalı, şüpheli, kamu görevi için uygunsuz görülerek elenmesi olarak okunacak olmasıdır dedi.
(Dahi GEDİK)