Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Berke’nin yürütücülüğünü üstlendiği “Covid-19'un Ekonomik ve Finansal Etkileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı proje TÜBİTAK 1002A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
‘Covid-19'un Ekonomik ve Finansal Etkileri Üzerine Bir Araştırma’ adlı projede Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Doç. Dr. Gülsüm Akarsu araştırmacı olarak ve NÖHÜ İktisat Bölümü Doktora Öğrencisi Melike Saraç ise bursiyer olarak yer alıyor.
Proje kapsamında Covid-19'un ekonomik ve finansal etkileri yüksek frekanslı veri setleri kullanılarak farklı volatilite yöntemleri ile araştırılacak ve ortaya çıkan sonuçlar paylaşılacak.
(İbrahim UGUN)