Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) 2023 -2024 Eğitim Öğretim yılı için kriterleri tutan öğrencilere yönelik yemek yardımı duyurusu yaptı.
Üniversiteden yapılan duyuruda; ‘’2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46’ncı maddesi ve Üniversitemiz Yemek Yardımı Yönergesi kapsamında başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimize bütçe imkânları dâhilinde yemek yardımı yapılacaktır. İfadeleri yer aldı.
DUYURU METNİNİN TAMAMINDA ŞARTLAR VE DETAYLAR ŞÖYLE YER ALDI
Normal öğretime kayıtlı öğrenciler yemek yardımı talebinde bulunabilir.
Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler ile birinci derece şehit veya gazi yakını olduğunu belgelendiren öğrenciler talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından yararlanabilir.
HANGİ ÖĞRENCİLER YEMEK YARDIMINDAN YARARLANAMAZ
Yemek yardımı isteğinde bulunduğu tarihte bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler.
Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler.
Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri
Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler.
Disiplin cezası olan öğrenciler.
Burs alan öğrenciler.
SON BAŞVURU TARİHİ 18 EKİM
Yukarıda belirtilen hususlar dâhilinde yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin 12- 18 Ekim 2023 tarihleri arasında aşağıdaki linkte yer alan Yemek Yardımı Başvuru Formunu doldurarak öğrenim gördükleri birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.
Yemek yardımı bir akademik yıl boyunca verilir.
Yemek yardımı alan öğrenciler, günde bir kez Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerde verilen öğle yemeğinden yararlanabilir.
Resmi tatil günleri ve hafta sonu tatillerinde yemek yardımından yararlanılamaz.  Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek yardımı da sona erer. Yemek yardımı aldığı süre içinde disiplin cezası (uyarma cezası hariç) alan öğrencilerin yemek yardımı kesilir.
(İbrahim UGUN)