Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) kongre salonunda gerçekleşen Güçlü Aile Vizyonu, Toplumsal Koruma Çalıştayı gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Niğde Valisi Cahit Çelik; “Aile, toplum içindeki en küçük birimdir. Ailenin varlığı insanlığın tarihi kadar eski olmakla beraber aile; yapısı, görev ve sorumlulukları itibariyle toplumdan topluma ve hatta aynı toplum içinde farklılıklar gösterebilen bir sosyal kurumdur. Güçlü aile yapısı ile güçlü toplum ilişkisi birbiri ile doğru orantılı olup, ailenin sosyal açıdan desteklenmesi, güçlendirilmesi ve her açıdan sağlıklı bireyler yetiştirilmesi önem arz etmektedir dedi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aileyi toplumun nüvesi, kilit taşı, mayası olarak gören bir medeniyetin mensupları olduğumuzu; güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olabilmenin öncelikli şartının güçlü bir aile yapısına sahip olmak olduğunu; aile bağları çözülmüş, aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplumun ne kadar zengin, ne kadar müreffeh olursa olsun ayakta kalamayacağını, modern hayatın örseleyici hamleleri karşısında aile kurumuna sahip çıkmanın bir milletin kendi geleceğine de sahip çıkması anlamına geleceğini vurgulamaktadır.
Anayasamızın 41'inci maddesi, aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımlamış ve ‘Ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri almak ve teşkilatı kurmakla mükelleftir.’ ibaresiyle aile kurumunu korumayı devletin görevleri arasında göstermiştir.
Ayrıca daha önceki kalkınma planlarımızda olduğu gibi On Birinci Kalkınma Planında da ‘Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum’ başlığı altında ‘Ailenin Güçlendirilmesi’ hedefi yer almaktadır. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın misyonları arasında da ailenin güçlendirilmesi konusu yer almakta olup Aile Eğitim Programı, Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve Aile Danışmanlığı gibi programlarla güçlü aile teması ön plana çıkarılmaktadır.
Aile, toplum hayatının en temel kurumudur. Aile kurumunun ne olduğunu, toplum hayatındaki yerini ve önemini anlamaya ilişkin bilimsel veriler, bu alanda geliştirilecek politikalar için önemlidir.
Aile, evlilik kurumu aracılığıyla kurulmaktadır. Evlilik kararı ve eş seçimi hayatta alınan en önemli kararlardan birisidir. Evlilik kararı; kişinin bundan sonraki hayatını kiminle ve nasıl geçireceğini, kişiyi bekleyen yeni sorumlukları, çocuklarının annesinin/babasının kim olacağını ve ailenin bir bütün olarak nasıl bir hayatı olacağını belirler. Yine erken yaşta yapılan evlilikler veya evlilik konusunda yanlış kararlar alınması kadına yönelik şiddet olgusunu da beraberinde getirmektedir.
Bugün dört farklı oturumda yapılacak olan çalıştayın, ilimizin için hayırlı olmasını diliyorum. Bu çalıştayın yapılmasına katkı yapan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Niğde vilayeti kadın cinayetleriyle, erken yaştaki evlilikler ile değil; Aladağlarıyla, zirveleriyle, tarihi eserleriyle, yemekleriyle Türkiye ve dünya gündeminde olur diyor, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından çalıştayda, katılımcıların görüşleri değerlendirildi. Çalıştaya,Belediye Başkanı Sayın Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Hasan Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, kamu kurum ve STK temsilcileri ile çalıştayın paydaşları katıldı.
(Dahi GEDİK)
NÖHÜ Aile Calıstayı 2