Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ‘Patatese Dayalı Ürün ve Uygulama Geliştirmede Yenilikçi Yaklaşımlar’ konulu, Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında ‘Öncelikli Alan Projeleri’ (ÖNAP) çağrısı yaptı.
NÖHÜ proje çağrı metninde, “stratejik bir alan olan tarım-gıda sektöründe disiplinler arası Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine odaklanılması bir gerekliliktir. Patates, gerek dünya gerekse ülkemiz ve bölgemiz için hem taze hem de kendisinden elde edilen yan ürünlerle insan beslenmesinde ve girdi niteliği ile endüstri bakımından önemli bir tarımsal üründür” İçeriği yer aldı.
NÖHÜ’nün resmi internet sitesinde yer alan çağrı metni içeriği şu şekilde
GENEL ÇERÇEVE
Ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimini sağlayan ve yaşam kalitesini belirleyen önemli girdilerden biri olan tarım-gıda alanında, ülkemizin ihtiyaçlarının Ar-Ge ve yenilik yoluyla çözülmesi stratejik önem arz etmektedir. Ülkelerin karşılaştırmalı üstünlük düzeylerinin artarak, sürdürülebilirlik ilkeleri ile şekillendiği bir dünyada, stratejik bir alan olan tarım-gıda sektöründe disiplinler arası Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine odaklanılması bir gereklilikti. Patates, gerek dünya gerekse ülkemiz ve bölgemiz için hem taze hem de kendisinden elde edilen yan ürünlerle insan beslenmesinde ve girdi niteliği ile endüstri bakımından önemli bir tarımsal üründür. Patates; taze veya işlenmiş olarak insan beslenmesinde, yumruları direkt olarak veya fabrika artıkları şeklinde hayvan beslenmesinde, bitkisel üretimin devamlılığını sağlamak için tohumluk olarak ve çeşitli şekillerde gıda sanayinde işlenerek kullanılan önemli bir endüstri bitkisidir. Temel gıda ürünü olan patatesin kullanım alanlarının yaygınlaşması ve nüfus artışıyla birlikte patatese olan talebin ve tüketimin daha da artması beklenmektedir.
Üniversitede bu konuda yapılacak Ar-Ge çalışmaları patatese dayalı yeni ürün ve uygulamalar geliştirilmesi açısından ülkemize ve bölgemize önemli katkılar sağlayacaktır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü, patatese dayalı ürün ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi için öncelikli alan proje (ÖNAP) çağrısı başlatmıştır.
AMAÇ VE HEDEFLER
Bu çağrının amacı Niğde ili ve çevresinde önemli bir tarımsal ürün olan patatese dayalı yeni ürün ve uygulamaların geliştirilmesi, ticarileştirilmesi, katma değerinin artırılması, vb. bölge ekonomisi ve kalkınmasına katkı yapacak Ar-Ge projelerinin desteklenmesidir. Çağrı konusu kapsamında, aşağıdaki ve benzeri konulara odaklanılması beklenmektedir. Bu çağrı kapsamında önerilecek projeler hedeflerden yalnızca birini ele alabileceği gibi, bütünlük arz edecek şekilde birden fazla hedefi de kapsayabilir. Bu çerçevede disiplinler arası nitelikli projelere öncelik verilir.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki konularda projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Verimlilik ve/veya katma değer artışı sağlayacak ürün veya uygulama geliştirme (Bitki koruma-besleme ürünleri, biyo-polimer, nişasta, cips, patates unu vb.).
Ürün farklılaştırma.
Ticarileştirme ve pazarlama stratejileri.
Dijital uygulama geliştirme.
Mekanik (mekanik toplayıcılar-aletler, robotik ve mekatronik) uygulamalar.
Hasat sonrası işlemlere (depolama, sınıflama, paketleme, vb.) yönelik ürün ve uygulama geliştirme
Yenilikçi üretim teknolojileri ve yerli çeşit geliştirme.
Atıkların işlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sürdürülebilir uygulamalar.
Daha fazla detaya ulaşmak için NÖHÜ resmi internet sitesi www.ohu.edu.tr internet adresinden bilgi alınabilmektedir.
(Dahi GEDİK)