NİTSO’nun Proje okulunda mezuniyet coşkusu NİTSO’nun Proje okulunda mezuniyet coşkusu

Sürekli gelişerek geliştirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalar yürüterek birçok alanda ulusal ve uluslararası başarılar elde eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) stratejik yönetim anlayışı bağlamında yeni dönemde izleyeceği yol haritasını belirledi. Bu çerçevede şeffaflık, ortak akıl ve katılımcılık anlayışı ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması ilkesinden hareketle hazırlanan 2024-2028 Stratejik Planı’nı kamuoyuyla paylaşılarak plan kapsamında belirlenen dört temel amaç ve 20 hedefe ulaşmak için çalışmaları başlattı.
KONUM TERCİHİ: ARAŞTIRMA ODAKLI ÜNİVERSİTE
Tarım, gıda, nanoteknoloji, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs alanları başta olmak üzere birçok alanda öncü olan NÖHÜ yeni dönem Stratejik Planı’nda sahip olduğu potansiyel ve kaliteyi daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Ülkemizin 2053 vizyonunun yol haritasını ifade eden 12. Kalkınma Planı doğrultusunda hazırlanan 2024-2028 Stratejik Planı’mız bağlamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2023 yılında “Hidrojen ve Yakıt Pilleri Alanında Uzmanlaşan Üniversite” ünvanını alan Üniversitemizin konum tercihinin “araştırma odaklı üniversite” olarak kalmasına karar verildi.
“Bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olmak” vizyonunu esas alan NÖHÜ, temel değerlerini ise ortak akıl ve katılımcılık, akademik özgürlük, disiplinler arası çalışma kültürü, yenilikçilik, tarafsızlık ve hesap verebilirlik, sağlıklı, çevreye duyarlı ve güvenli yaşam, toplumsal sorumluluk, bölgesel ve ulusal kalkınmaya destek olarak benimsedi.
DÖRT TEMEL AMAÇ VE 20 HEDEF BELİRLENDİ
2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Plan’da dört temel amaç ve bu amaçların altında 20 hedef belirlendi. Enerji ile birlikte tarım-gıda ve nanoteknoloji alanlarının yine öncelikli alanlar olarak kabul edildiği yeni dönem stratejik planımızda bu çerçevede eğitim öğretimin niteliğinin artırılmasına, öncelikli alanlarda ihtisaslaşarak bölgesel kalkınma odaklı uluslararası standartta bir araştırma üniversitesi olmaya, çevresel ve kültürel duyarlılık ekseninde toplumsal sorunların çözümüne katkı sunulmasına ve sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümün gerçekleştirilmesine vurgu yapıldı.
STRATEJİK PLANI’MIZIN ÜNİVERSİTEMİZİ ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIMASINI DİLİYORUM
Konuyla ilgili bir açıklama yapan NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; “Üniversitemizin, kamuoyuyla paylaşarak hayata geçirdiği 2024-2028 Stratejik Planı’nda belirlediği dört temel amaç ve 20 hedefe en üst düzeyde ulaşmasını temenni ediyorum.” dedi. Üniversitemizin yeni dönem Stratejik Planı’nın yönetsel süreçlerde açık sistem yaklaşımı ve şeffaflık anlayışı ile stratejik yönetim düzleminde kaynakların doğru planlanarak etkin ve verimli kullanılması ilkelerinden hareketle hazırlandığını belirten Rektör Uslu, açıklamalarının devamında “Cumhuriyeti’mizin ikinci asrına girdiğimiz bu dönemde, ülkemizin 2053 vizyonunun yol haritasını ifade eden 12. Kalkınma Planı doğrultusunda hazırlanan 2024-2028 Stratejik Planı’mızın ‘Anadolu’nun Yükseköğretim ve Bilimde Parlayan Yıldızı’ Üniversitemizi çok daha ileriye taşımasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.
NÖHÜ Rektörü Uslu son olarak başta Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu ile Stratejik Planlama Kurulunun üyeleri olmak üzere değerli katkılarıyla Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen akademik ve idari personelimiz ile tüm dış paydaşlarımıza teşekkür etti.
(Dahi GEDİK)

Editör: Niğde Haber