Benzin ve motorinde indirim beklentisi Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TUİK) alınan verilere göre; Türkiye’de ve Niğde’de geçtiğimiz yılın istatistiklerinden yola çıkarak kişi başı gelir dağılım oranları belli oldu. Niğde bu listede neredeyse diplerde kaldı. Hesaplama, hanedeki yetişkin ve çocuk sayısını dikkate alarak elde edilen katsayı ile gerçekleştirilirken, elde edilen rakamlar Niğde için hiç iç açıcı değil!

NİĞDE’NİN KİŞİ BAŞI GELİRİ DİBE VURDU! (1)
GELİR EŞİTSİZLİĞİNDE NİĞDE 25 BÖLGEDEN 22’NCİ SIRADA YER ALDI!
TÜİK’ten alınan bilgi ve verilere göre; 2023 yılı gelir eşitsizliği en az TR81 bölgesinde bulunan yani Zonguldak, Karabük, Bartın bölgesinde kayda geçerken, deprem bölgelerinin bazılarında bu çalışma yapılmadı. 25 bölgeyi kapsayan bu çalışmada, TR 71 bölgesinde bulunan Niğde gelir eşitsizliği en çok yaşanan bölgeler sıralamasında 25 bölgeli araştırmada raporunda 22’nci sırada yer aldı!
Bu oran Niğde’yi gelir eşitsizliği konusunda en çok eşitsizlik yaşanan son 4 bölge arasında yer almasına sebep oldu. Niğde ile birlikte bu listenin 22’nci sırasında TR71 bölgesinde bulunan Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir gelir eşitsizliği listesinde gerilerde yer aldı.
YILLIK FERT GELİRİ 79 Bin 900 TL, AYLIK İSE ORTALAMA 6 BİN 658 TL!
En düşük yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri ise 39 bin 173 TL ile TRB2 bölgesinde bulunan Van, Muş, Bitlis, Hakkâri bölgesinde gerçekleşti. 25 bölgeli listede Niğde yıllık fert geliri 79,9 bin TL olurken aylık ise fert geliri ortalama 6 bin 658 TL kullanılabilir geliri olarak kayda geçti.

NİĞDE’NİN KİŞİ BAŞI GELİRİ DİBE VURDU! (2)
HESAPLAMA NELERİ KAPSIYOR NASIL YAPILIYOR
Yine TÜİK verilerinden yola çıkarak hesaplamaların farklı işlemler altında yapıldığı görülüyor.
Hane halkı kullanılabilir geliri başlığı altında toplanan faaliyet gelirleri (ücret, maaş, yevmiye gelirleri ile müteşebbis gelirleri), faaliyet dışı gelirler, gayrimenkul gelirleri, menkul kıymet gelirleri, kendi tüketimine yönelik üretimden elde edilen gelirler, transferler, İzafi kira, Hane halkı kullanılabilir geliri, şans oyunları ile düzenli olmayan ve genelde tek seferlik kazançlar dışında, hane halkı veya fertler tarafından gelir referans dönemi boyunca (bir önceki takvim yılı) elde edilen nakdi veya ayni (mal ve hizmetler) kazançları kapsıyor.
Buna göre; Hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan hane halkı geliri olurken, Hesaplama; hanedeki yetişkin ve çocuk sayısını dikkate alarak elde edilen katsayı ile yapılıyor. Bu katsayı “eşdeğerlik ölçeği” olarak adlandırılıyor. Amaç, haneleri büyüklük bakımından karşılaştırılabilir hale getirmektir.
(Murat ÜMRANLİOĞLU)

Editör: Niğde Haber